Katedra za biofiziku i radiologiju

Nastava

 

Ispitni rokovi:

 

  Studijski program Kolegij            
1 Fizioterapija - Orahovica Utjecaj fizikalnih čimbenika na organizam čovjeka 23.2.2024.   13.6.2024 11.7.2024. 29.8.2024 19.9.2024.
3 Sestrinstvo - Osijek Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja 22.02.2024   13.6.2024 10.7.2024. 28.8.2024. 18.9.2024.
4 Fizioterapija - Orahovica Fizika s osnovama radiologije 23.2.2024.   13.6.2024 11.7.2024. 29.8.2024 19.9.2024.
5 Sestrinstvo - Nova Gradiška Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja 22.02.2024   13.6.2024 10.7.2024. 28.8.2024. 18.9.2024.
6 Medicina – Osijek Medicinska fizika I biofizika 29.1.2024. 22.02.2024 12.6.2024 10.7.2024. 28.8.2024. 18.9.2024.
7 Fizioterapija - Orahovica Istraživački pristup zdravstvu 22.02.2024   13.6.2024 11.7.2024. 29.8.2024 19.9.2024.
8 Dentalna medicina - Osijek Biofizika            
9 Farmacija Biofizika za farmaceute 22.02.2024   12.6.2024 10.7.2024. 28.8.2024. 18.9.2024.
10 MLD Fizika I biofizika 22.02.2024 2.5.2024 12.6.2024 10.7.2024. 28.8.2024. 18.9.2024.
11 Fizioterapija - Orahovica Biomehanika            
12 medicina – izborni Zastita od zracenja            
13 medicina – izborni Biomehanicki modeli primjenjivi u lokomotornom sustavu 22.02.2024   12.6.2024 10.7.2024. 28.8.2024. 18.9.2024.
14 Fizioterapija Vevu

Fizika I

Fizika II*

Fizika*

           
15 Fiziotrapija VeVu Biomehanika 6.2.2024. 20.2.2024. 29. 4. 2024.*       

 *Prakticni u 08:30, fdmz Osijek.
Biomehanika 15:00
Fizika 1, 16:00
Fizika 2, 17:00