Katedra za biofiziku i radiologiju

--

Natava iz kolegija Fizika s osnovama radiologije na dislociranom studiju fizioterapije u Orahovici započinje 18.11.2019. prema rasporedu

 

Nastova iz kolegija Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja na preddiplomskom studiju sestrinstva u Osijeku  započinje 18.11.2019. prema rasporedu

--