Katedra za biofiziku i radiologiju

Obavijesti

Nastava iz kolegija Biofizika na integriranom studiju dentalne medicine započinje 26. 2. 2018. prema rasporedu.

 

Nastava iz kolegija Fizika i biofizika na preddiplomskom studiju Medicinsko laboratorijske dijagnostike započinje 12. 2. 2018. prema rasporedu.

 

--

Rezultati praktičnog ispita - fizioterapija Vukovar

Položili su:

1. Antonela Mlinac
2. Filip Varga

 

Rezultati pismenog ispita  - Sestrinstvo Pregrada

Položila je:

1. Sanja Valić Vućilovski - 2

 

Rezultati ispita  - fizioterapija Orahovica:

Trajbar Kristina  - 1
Sitar Sofija - 3
Ivanović Emina - 1
Hornung Particija - 2