Katedra za biofiziku i radiologiju

Tečaj DZRNS

Stručno usavršavanje službenika DZRNS koje sudjeluju u postupku odobrenja za obavljanje djelatnosti te u inspekcijskim nadzorima u području radioterapije koja se provodi linearnim akceleratorima (

  1. -06. Ožujka 2016, Medicinski fakultet Osijek, KBC Osijek

Predavači:          Izv prof dr. sc. Dario Faj (DF),

  1. dr.sc. Mladen Kasabašić (MK),

Ana Ivković (AI)

Mjesto izvođenja:

PF – praktikum za fiziku medicinskog fakulteta u Osijeku (1 kat zgrade u krugu KBC Osijek)

MF – Centar za medicinsku fiziku KBC Osijek (Na Zavodu za radioterapiju KBC Osijek)

PROGRAM EDUKACIJE

Petak 04.03.2016

Subota 05.03.2016

Nedjelja 06.03.2016

PF 09:00 – 10:15 Cilj i uloga radioterapije linearnim akceleratorima. Fizikalni aspekti radioterapije MV fotonskim snopovima linearnog akceleratora elektrona (DF)

PF 09:00 – 10:15 Dozimetrijske veličine, dozimetri i dozimetrijski fantomi u radioterapiji. Relativna i apsolutna dozimetrija linearnih akceleratora (DF)

PF 09:00 – 09:30 Važnost pozicioniranja bolesnika. Uređaji za provjeru pozicioniranja bolesnika i njihov QC (MK)

PF 10:45 – 11:20 Dijelovi radioterapijskog sustava. Radioterapijski proces (MK)

PF 9:30 – 10:00 Napredne RT tehnike (IMRT, IGRT, VMAT) i QA/QC (DF)

PF 11:15 – 12:00 Prostori radioterapijskog odjela i radiološka sigurnost osoblja. Sigurnosni parametri uređaja koji se provjeravaju u okviru QA/QC programa (AI)

PF 10:45 – 12:00 Parametri koji se provjeravaju tijekom prihvatnog ispitivanja i kontrole kvalitete linearnog akceleratora s posebnim osvrtom na zakonske obveze (MK)

PF 10:00 - 10:30 QA/QC stanje u RH: 2008 do 2015. Potreba za stalnom revizijom pravilnika o uvjetima uporabe akceleratora u medicni (DF)

PF 12:00 – 12:30 Diskusija

PF 12:00 – 12:30 Diskusija

MF 10:30 – 12:30 Primjer izvođenja napredne tehnike (IMRT) na fantomu i prikaz kontrole kvaltiete računalnog sustava za planiranje (MK i AI)

12:30 – 14:00 ručak

12:30 – 14:00 ručak

MF 12:30 – 13:00 Diskusija i završetak edukacije

MF 14:00 – 15:30 Grupa A: Obilazak odjela, upoznavanje s uređajima, prostorima i procesom radioterapije (MK)

MF 15:30 – 17:00 Grupa A: Radiološka sigurnost osoblja. Upoznavanje s protokolima. Sigurnosni parametri uređaja koji se provjeravaju u okviru QA/QC programa (AI i DF)

MF 14:00 – 17:00 Grupa A

Dozimetrijska ispitivanja na linearnom akceleratoru. Relativna dozimetrija (Mevatron) (MK)

MF 17:00 – 20:00 Grupa A

Mehanička i geometrijska ispitivanja na linearnom akceleratoru. Apsolutna dozimetrija (Oncor)(AI i DF)

 

MF 14:00 – 15:30 Grupa B: Radiološka sigurnost osoblja. Upoznavanje s protokolima. Sigurnosni parametri uređaja koji se provjeravaju u okviru QA/QC programa (MK)

MF 15:30 – 17:00 Grupa B: Obilazak odjela, upoznavanje s uređajima, prostorima i procesom radioterapije (AI i DF)

MF 14:00 – 17:00 Grupa B

Mehanička i geometrijska ispitivanja na linearnom akceleratoru. Apsolutna dozimetrija (Oncor)(AI i DF)

MF 17:00 – 20:00 Grupa B

Dozimetrijska ispitivanja na linearnom akceleratoru. Relativna dozimetrija (Mevatron) (MK)