Katedra za biofiziku i radiologiju

Misija

Zašto studenti medicine moraju učiti fiziku? Je li to samo kolegij čija je jedina svrha smanjiti broj studenata već tijekom prve godine studija, ili zaista postoje neke dublje veze između fizike i medicine? Pogledajmo prošle, sadašnje i buduće odnose između fizike i medicine.

Grčka riječ physis može se prevesti kao "nevidljiva moć", "red", "nepromjenjivo", "temeljno (fundamentalno) postojanje" ili "priroda". Riječ je bila korištena za opis materijalnog svijeta koji opažamo. Riječ physikos znači "prirodno". Filozofi koji su proučavali prirodne pojave zvali su se physikoi. U engleskom jeziku, riječ physician odnosi se na osobu koja prakticira medicinu, a riječ physicist odnosi se na osobu koja pokušava razumjeti temeljne zakone prirode. U hrvatskom jeziku, u prošlosti se za liječnika koristila riječ "fizik" (ne svugdje). Sjetimo se i da riječ fiziologija također ima isti korijen (physis).

U prošlosti, u antičkoj Grčkoj, pa i stoljećima kasnije, cjelokupno ljudsko znanje o prirodi, uključujući i znanje o funkcioniranju ljudskog tijela, nije bilo tako opsežno kao danas. Stoga nije bilo neobično, da su u to vrijeme postojali filozofi prirode koji su u isto vrijeme bili i "fizičari" i liječnici. Još u dvadesetom stoljeću mogli su se pronaći sjajni pojedinci, koji su bili u stanju dati značajan znanstveni doprinos i kao fizičari i kao liječnici.

Danas, neke od najnaprednijih tehnologija razvijaju se s ciljem izravne ili neizravne primjene u medicini. Tipični radni okoliš u suvremenoj medicinskoj ustanovi pun je instrumenata i sustava koji se koriste u medicinskoj praksi. Većina tih uređaja razvijena je zahvaljujući primjeni naprednih fizikalnih znanja.
 
Mi ne očekujemo da će naši studenti razumjeti sve fizikalne detalje u pozadini neke tehnologije i složene matematičke jednadžbe. Biti ćemo zadovoljni ako naši studenti budu u stanju razumjeti mogućnosti i ograničenja raznih tehnologija, a uz to ostanu otvoreni za buduća dostignuća. Mi ne tumačimo našim studentima detalje matematičkog formalizma, već očekujemo razumijevanje temeljnih fizikalnih ideja.

Što dolazi sutra? Neće biti jednostavno objasniti fizikalne pojave na kojima će se temeljiti buduće dijagnostičke i terapeutske metode. Već danas, vrlo je teško objasniti, na primjer, temelje nuklearne magnetske rezonancije. To je ozbiljan izazov čak i za studente teorijske fizike, a kamoli za studente medicine, koji nisu u mogućnosti uložiti golemi napor za dublje razumijevanje fizikalne pozadine. Mi se iskreno nadamo, da ćemo biti sposobni držati korak i naći načina da objasnimo barem najvažnije fizikalne ideje, koje će biti u pozadini metoda koje će se pojaviti u budućnosti.