Katedra za biofiziku i radiologiju

--

Obavijesti

Raspored ljetnih ispitnih rokova:

 Naziv predmeta 1. rok 2. rok
 Medicinska fizika i biofizika (Osijek) 13.6. 10:00 *  4.7. 10:00 *
 Fizika i biofizika (MLD) 13.6. 10:00 *  4.7. 10:00 *
 Fizika s osnovama radiologije (Orahovica)
13.6. 14:00
 4.7. 14:00
 Biofizika (stomatologija) 13.6. 10:00 *  4.7. 10:00 *
 Biofizika i osnove radiologije s zaštitom od zračenja (Osijek) 13.6. 10:00  4.7. 10:00
 Biofizika i osnove radiologije s zaštitom od zračenja (Pregrada) 19. 6. 12:00  6. 7. 12:00
 Biofizika i osnove radiologije s zaštitom od zračenja (Nova Gradiška) 18. 6. 16:30  2. 7. 15:00
 Medicinska fizika i biofizika (Mostar) 22. 6. 16.7.
 Fizika (Vukovar) 18. 6. 15:00 R
16:00 I *
13. 7. 15:00 R
16:00 I *
     
* praktikum 08:00 (Mefos)    
     

Ponavljanje za praktični ispit održati će se u ponedljeljak od 08:00 do 10:00 u praktikumu za Fiziku (Mefos)

Pismeni ispiti se održavaju u Praktikumu na Medicinskom fakultetu