Katedra za biofiziku i radiologiju

Obavijesti

Fizioterapija Vukovar:

Praktični ispit položili su:

1. Šimunović Ena
2. Eklemović Đorđe
3. Petric Mišel
4. Dumenčić Tena

Raspored jesenskih ispitnih rokova

   I. rok  II rok

Medicinska fizika i biofizika
(Medicina Osijek)

 6. 9. 2017. 09:00 *
 20. 9. 2017. 09:00

Fizika i Biofizika (MLD)

 6. 9. 2017. 09:00 *  20. 9. 2017. 09:00

BORZZ
(Sestrinstvo Osijek)

 6. 9. 2017. 09:00 *  20. 9. 2017. 09:00

BORZZ (Sestrinstvo
Nova Gradiška)

 8. 9. 2017. 11:00  22. 9. 2017.

BORZZ (Sestrinstvo
Pregrada)

 8. 9. 2017.  22. 9. 2017.

Fizika s osnovama radiologije
(Fizioterapija Osijek)

 6. 9. 2017. 09:00 *
 20. 9. 2017. 09:00

Fizika
(Fizioterapija Vukovar)

 5. 9. 2017.
praktikum 09:00 Mefos,
pismeni 15:00 VeVu
 19. 9. 2017.
praktikum 09:00 Mefos,
pismeni 15:00 VeVu

Fizika s osnovama radiologije
(Fizioterapija Orahovica)

 6. 9. 2017. 09:00  20. 9. 2017. 09:00

Dentalna medicina (OS)

 6. 9. 2017. 09:00 *
praktikum - 08:00

 20. 9. 2017. 09:00

Medicinska fizika i biofizika
(Medicina Mostar)

 

22. 9. 2107.

 

Uvid u ispite i upis ocjena održati će se nakon pismenog ispita

 

* Praktikum za fiziku