Katedra za biofiziku i radiologiju

--

--

Raspored ispitnih rokova:

Izv ispitni rok 9.6 u 11:00 sati. Usmeni ispit koristeći skype.

Kolegij            
Medicinska fizika i biofizika (Medicina Osijek)  1. 2. 13. 2.
18. 6.
9. 7. 3. 9. 17. 9.
Fizika i biofizika (MLD)    21. 3. 18. 6. 9. 7. 3. 9. 17. 9.
Biomehanički modeli  1. 2.  13. 2.
18. 6. 9. 7. 3.9. 17. 9.
Biofizika (Dentalna medicina Osijek)

 13. 2. 10:00

10. 6.* 09:00 18. 6. 9. 7. 3. 9. 17. 9.
Biofizika i osnove radiologije s azaštitom od zračenja (OS) 22. 11.

13. 2. 

 18. 6. 9. 7. 3. 9. 17. 9.
Biofizika i osnove radiologije s azaštitom od zračenja (PG) 30. 11. 14. 2. 15:00
17. 6. 3. 7. 27. 8. 10. 9.
Biofizika i osnove radiologije s azaštitom od zračenja (NG)  10. 12.
13:00
28. 2. 16:00
17. 6. 09:30
3. 7. 27. 8. 10. 9.
Fizika s osnovama radiologije (ORAH)  13. 12.
 6. 2. 10:00
16. 6. 7. 7. 2. 9. 16. 9.
             
Osnove istraživačkog rada (NG)   28. 2. 16:40

 17. 6. 10:15

3. 7. 27. 8. 10. 9.
Osnove istraživačkog rada (PG)   14. 2. 15:00
17. 6. 3. 7. 27. 8. 10. 9.
Istraživački pristup u zdravstvu (ORAH) 13. 12. 10:00
6. 2. 10:00  16. 6. 7. 7. 27. 8. 10. 9.
             
Fizika (Fizioterapija Vukovar) 5. 2.* 19. 2.* 26. 6.** 8. 7. **
2. 9.
18. 9.
      Izv ispitni rok 9.6 u 11:00 sati. Usmeni ispit koristeći skype.    
Medicinska fizika i biofizika (Mostar)   17.2. 14:00
prakt 09:30
       

*Konzultacije 10. 6. prema rasporedu

 ** U 08:00 sati održati će se praktični dio ispita u praktikumu na FDMZ u Osijeku. U 14:00 pismeni ispit za redovite studente i u 16:00 pismeni ispit za izvanredne studente. Raspored studenata biti će objavljen na www.physics.mefos.hr nakon završetka prijave ispita