Katedra za biofiziku i radiologiju

Ljetni ispitni rokovi

 

Prvi rok

Drugi rok

Medicina OS

15. 6. 2016. Pismeni 10:00

Prakti\E8ni 08:00*

6.7.2016. Pismeni 10:00

Prakti\E8ni 08:00

Sestrinstvo OS

15. 6. 2016. Pismeni 10:00

 

6.7.2016. Pismeni 10:00

 

MLD

15. 6. 2016. Pismeni 10:00

Prakti\E8ni 08:00*

6.7.2016. Pismeni 10:00

Prakti\E8ni 08:00

Fizioterapija

15. 6. 2016. Pismeni 10:00

Prakti\E8ni 08:00*

6.7.2016. Pismeni 10:00

Prakti\E8ni 08:00

Sestrinstvo Pregrada

21. 6. 2016.

 

8.7.2016.

 

Sestrinstvo Nova Gradi\9Aka

20. 6. 2016.

 

7.7.2016.

 

Fizioterapija Vukovar

 

 

--