Katedra za biofiziku i radiologiju

Rezultati prvog kolokvija - Vukovar

izvanredni:
Anja Gudić 1,5 bod
Ivona Lajko 1 bod
Željka Čaić 1 bod
David Mitić 1 bod
Sara Hrgović 0,5 bodova
Samanta Žderić 0,5
Ivan Kujundžija 0,5
Jarčević Tihana 0,5
Marin Kranjčević 0,5
Maja Matanić 0,5
Matija Mrzljak 0,5
Mateja Samaržija 0,5
Andreja Roguljić 0,5

redovni:
Leo Kordić 1,5
IVančan Jurica 1,5
Sven Kranželić 1
Jelena Pavlović 1
Ana Pastva 1
Tena Šojat 1
Ingrid Šimara 1
Lucija Buconjić 1
Karolina Vidović 1
Iva Višić 0,5
Stjepan Antolović 0,5
Katarina Mišić 0,5
Marijan Kovačević 0,5
Lea Liptak 0,5
Tomislav Magdić 0,5
Anita Nađ 0,5
Vanesa Sesar 0,5
Mateja Derežić 0,5
Mate Pušić 0,5
Marin Galik 0,5
Marina Ojdanić 0,5
Lea Vidović 0,5