Katedra za biofiziku i radiologiju

--

Ispitni rokovi

 

 Kolegij            
Medicinska fizika i biofizika (Medicina OS) 10. 2. 2021. 10:00 24. 2. 2021.  23. 6. 2021. 7. 7. 2021. 08;00 2.9. 8:30 15.9. 8:30
Fizika i biofizika (MLD)     15. 6. 2021. 10:00 6. 7. 2021. 08:00 1.9. 17:00 15.9. 8:30
Biomehanički modeli primjenjivi u lokomotornom sustavu 10. 2. 2021. 24. 2. 2021. 23. 6. 2021. 09:00 7. 7. 2021. 08;00 1.9. 17:00 15.9. 8:30
 Fizika i biofizika (MLD razlikovna)     21- 4. 2021. 15:00   6. 7. 2021. 08:00 1.9. 17:00 15.9. 8:30
             
Bioenergetika pokreta i utjecaj okoliša (Orah) 11. 2. 2021. 11:00   24. 6. 2021. 8. 7. 2021. 30.8.  15.9.
Biofizika (Dentalna OS) 11. 2. 2021. 11:00  26. 3. 09:00 23. 6. 2021. 09:30 8. 7. 2021.08;00 2.9. 8:30 16.9. 8:30
Fizika s osnovama radiologije (ORAH) 11. 2. 2021. 11:00   24. 6. 2021. 8. 7. 2021. 11:00  2.9. 16.9
Osnove fizike, radilogije i zaštita od zračenja (OS) 11. 2. 2021. 11:00   24. 6. 2021. 8. 7. 2021. 08;00  1.9. 15.9.
Osnove fizike, radilogije i zaštita od zračenja (PG) 11. 2. 2021. 11:00   29. 6. 2021. 17:00 9. 7. 2021. 12:00  10.9.10:30. 15.9.
Osnove fizike, radilogije i zaštita od zračenja (NG) 11. 2. 2021. 11:00   24. 6. 2021. 8. 7. 2021.  2.9. 16.9
Osnove istraživačkog rada (PG) 12. 2. 2021. 13:00  17. 4. 2021. 29. 6. 2021. 17:00  9. 7. 2021. 12:00  10.9.10:30 22.9.
Osnove istraživačkog rada (NG)  5. 3. 2021. 13:00  23. 4. 2021.  12:00 24. 6. 2021.    8.9. 22.9
Biomehanika    9. 4. 2021. 17:00 24. 6. 2021. 8. 7. 2021.    
             
Fizioterapija Vukovar 11.2. 2021.
25.2. 2021.
28.4.2021. 15:00 Fizika*
16:00 Biomehanika*

21.06.2021. Redoviti 15:00
Izvanredni  16:00

Pi 

5. 7. 2021.
15:00 redoviti
16:00 izvanredni
17:00 Biomehanika

Praktični  u 09:00 na FDMZ 

 6.9.2021. 15:00 redoviti
16:00 izvanredni
17:00 Biomehanika

Praktični  u 09:00 na FDMZ

 20.9. 2021. 15:00 redoviti
16:00 izvanredni
17:00 Biomehanika

Praktični  u 09:00 na FDMZ

             
Medicina Mostar 17.2. 13:15   srijeda 14. 7. 2021. 13:30 dvorana 5    3. 9. 14:00  16. 9. 14:00
Denatlna medicina Mostar 17.2. 13:15   srijeda 14. 7. 2021. 13:30 dvorana 5    3. 9. 14:00  16. 9. 14:00

*online putem sustava Merlin