Katedra za biofiziku,
medicinsku statistiku i medicinsku informatiku

Jesenski rokovi iz Fizike

Smjer     I. rok     II.rok    
Medicina
Osijek
  04. 09. 10:00 pismeni, 08:00 praktični   25. 09. 10:00 pismeni, 08:00 praktični    
MLD   04. 09. 10:00 pismeni, 08:00 praktični   25. 09. 10:00 pismeni, 08:00 praktični    
Sestrinstvo
Osijek
  04. 09. 10:00 pismeni,   25. 09. 10:00 pismeni,    
Sestrinstvo
Pregarda
  04. 09.   25. 09.    
Fizioterapija
Vukovar
  02. 09. 15:00 redovni, 16:00 izvanredni   16. 09. 15:00 redovni, 16:00 izvanredni    
Fizioterapija
Vukovar
  PRAKTIKUM: petak, 04.rujan 2015. u 17:30 sati (konzultacije u 17:00)
  PRAKTIKUM: petak, 18.rujan 2015. u 17:30 sati (konzultacije u 17:00)
   

kozultacije se održavaju ponedjeljkom od 08:00 do 10:00.