Katedra za biofiziku i radiologiju

--

Nastava iz razlikovnog kolegije Fizika i Biofizika i Biofizika na na diplomskom studiju medicinsko laboratorijske dijagnostike započinje 2.3..2021.

 

Ispitni rokovi

Fizioterapija Vukovar - usmeni ispit će se održati preko sustava MS Teams u ponedjeljak 30.11. u 16:00. poveznica za ipit će biti na www.vevu.hr

 

 

 Kolegij            
 Medicinska fizika i biofizika (Medicina OS)   10. 2. 2021. 24. 2. 2021.  23. 6. 2021. 7. 7. 2021.  
 Fizika i biofizika (MLD)       23. 6. 2021. 7. 7. 2021.  
Biomehanički modeli primjenjivi u lokomotornom sustavu   10. 2. 2021. 24. 2. 2021. 23. 6. 2021. 7. 7. 2021.  
             
Bioenergetika pokreta i utjecaj okoliša (Orah) 12. 12. 2020. 10:00 11. 2. 2021.   24. 6. 2021. 8. 7. 2021.  
Biofizika (Dentalna OS)   10. 2. 2021.   23. 6. 2021. 7. 7. 2021.  
Fizika s osnovama radiologije (ORAH) 12. 12. 2020. 12:00 ** 11. 2. 2021.   24. 6. 2021. 8. 7. 2021.  
Osnove fizike, radilogije i zaštita od zračenja (OS) 5. 12. 2020. 11. 2. 2021.   24. 6. 2021. 8. 7. 2021.  
Osnove fizike, radilogije i zaštita od zračenja (PG) 5. 12. 2020. 11. 2. 2021.   24. 6. 2021. 8. 7. 2021.  
Osnove fizike, radilogije i zaštita od zračenja (NG) 12. 12. 2020. 09:00 * 11. 2. 2021.   24. 6. 2021. 8. 7. 2021.  
Osnove istraživačkog rada (PG)            
Osnove istraživačkog rada (NG)            
             
 Fizioterapija Vukovar*   11.2. 2021.  25.2. 2021.      
             

* 11. veljače 2021 i 25. veljače 2021 Ispit će se održati preko moodle u 15:00 Fizika i u 16:00 Biomehanika. Ispitu iz Biomehanike mogu pristupiti samo studenti koji prijave ispit. Ispitu iz Fizike mogu prstupiti studenti koji prijave ispit i studenti prve godine.