Katedra za biofiziku i radiologiju

--

Nastava iz razlikovnog kolegije Fizika i Biofizika i Biofizika na na diplomskom studiju medicinsko laboratorijske dijagnostike započinje 2.3..2021.

 

Ispitni rokovi

 

 Kolegij          
 Medicinska fizika i biofizika (Medicina OS) 10. 2. 2021. 10:00 24. 2. 2021.  23. 6. 2021. 7. 7. 2021.  
 Fizika i biofizika (MLD)     23. 6. 2021. 7. 7. 2021.  
Biomehanički modeli primjenjivi u lokomotornom sustavu 10. 2. 2021. 24. 2. 2021. 23. 6. 2021. 7. 7. 2021.  
           
Bioenergetika pokreta i utjecaj okoliša (Orah) 11. 2. 2021. 11:00   24. 6. 2021. 8. 7. 2021.  
Biofizika (Dentalna OS) 11. 2. 2021. 11:00   23. 6. 2021. 7. 7. 2021.  
Fizika s osnovama radiologije (ORAH) 11. 2. 2021. 11:00   24. 6. 2021. 8. 7. 2021.  
Osnove fizike, radilogije i zaštita od zračenja (OS) 11. 2. 2021. 11:00   24. 6. 2021. 8. 7. 2021.  
Osnove fizike, radilogije i zaštita od zračenja (PG) 11. 2. 2021. 11:00   24. 6. 2021. 8. 7. 2021.  
Osnove fizike, radilogije i zaštita od zračenja (NG) 11. 2. 2021. 11:00   24. 6. 2021. 8. 7. 2021.  
Osnove istraživačkog rada (PG) 12. 2. 2021. 13:00  17. 4. 2021.      
Osnove istraživačkog rada (NG)  5. 3. 2021. 13:00        
           
 Fizioterapija Vukovar* 11.2. 2021.  25.2. 2021.      
           
Medicina Mostar 17.2. 13:15        
Denatlna medicina Mostar 17.2. 13:15        

* 25. veljače 2021 Ispit će se održati preko moodle u 15:00 Fizika i u 16:00 Biomehanika. Ispitu iz Biomehanike mogu pristupiti samo studenti koji prijave ispit. Ispitu iz Fizike mogu prstupiti studenti koji prijave ispit.

Predmet Fizika i predmet Biomehanika su postavljeni na Merlin. Molimo studente koji će pristupiti ispitu da se prijave na predmete na koje izlaze na ispit.