Katedra za biofiziku i radiologiju

--

NAstava iz kolegija Fizika s osnovama radiologije na preddiplomskom studiju fizioterapije u Orahovici započinje 30. 11. 2020. prema rasporedu.

 

Nastava iz kolegija Biofizika i osnove radiologije sa saštitom od zračenja na studiju sestrinstva u Osijeku i dislociranom studiju u Pregradi započinje 23.11. 2020. Online preko sustava MS Teams.

 

Fizika Fizioterapija Vukovar.

Ispitni rokovi

Fizioterapija Vukovar - usmeni ispit će se održati preko sustava MS Teams u ponedjeljak 30.11. u 16:00. poveznica za ipit će biti na www.vevu.hr

 

 

 Kolegij            
 Medicinska fizika i biofizika (Medicina OS)   10. 2. 2021. 24. 2. 2021.  23. 6. 2021. 7. 7. 2021.  
 Fizika i biofizika (MLD)       23. 6. 2021. 7. 7. 2021.  
Biomehanički modeli primjenjivi u lokomotornom sustavu   10. 2. 2021. 24. 2. 2021. 23. 6. 2021. 7. 7. 2021.  
             
Bioenergetika pokreta i utjecaj okoliša (Orah) 12. 12. 2020. 11. 2. 2021.   24. 6. 2021. 8. 7. 2021.  
Biofizika (Dentalna OS)   10. 2. 2021.   23. 6. 2021. 7. 7. 2021.  
Fizika s osnovama radiologije (ORAH) 12. 12. 2020. 11. 2. 2021.   24. 6. 2021. 8. 7. 2021.  
Osnove fizike, radilogije i zaštita od zračenja (OS) 5. 12. 2020. 11. 2. 2021.   24. 6. 2021. 8. 7. 2021.  
Osnove fizike, radilogije i zaštita od zračenja (PG) 5. 12. 2020. 11. 2. 2021.   24. 6. 2021. 8. 7. 2021.  
Osnove fizike, radilogije i zaštita od zračenja (NG) 12. 12. 2020. 11. 2. 2021.   24. 6. 2021. 8. 7. 2021.  
Osnove istraživačkog rada (PG)            
Osnove istraživačkog rada (NG)