Katedra za biofiziku i radiologiju

Medicinska fizika i biofizika

OBAVIJEST

Nastava iz kolegija Biofizika i odnove radiologije sa zaštitom od zračenja na studiju Sestrinstva u Osijeku započinje 4. 4. 2016. u 11:30 prema rasporedu.

Uvodna vježba će se održati u PODRUMU u 11:30

 

Nastava iz kolegija Biofizika i odnove radiologije sa zaštitom od zračenja na disloviranom studiju Sestrinstva u Novoj Gradišci  započinje 11. 4. 2016. u 15:00 prema rasporedu.

 

 

REZUTATI ISPITA

REZULTATI PISMENOG ISPITA NA STUDIJU SESTRINSTVA U OSIJEKU:

student_id last_name first_name exam1 grade
000001 GRAŠIÆ JOSIPA 25 2
000002 BUDJA DORIAN 29 3
000003 FERIÆ MARTA 29 3
000004 MARIÆ MATEJ 34 5
000005 TOMISLAV ŠPAÈEK 27 3
000006 BARACMAR IJA 26 3
000007 PAULENKA MATEJA 18 1
000008 RUKAVINA IVANA 28 3
000009 NÈAREVIÆ I 28 3
000010 POTURAK ANA 14 1
000011 ŠPREM IVAN 30 4
000013 DAMIR DUVNJAK 29 3
000014 KOS ZVONIMIR 31 4
000015 VUKOVIÆ LORENA 26 3
000016 ÈUBRA NEBOJŠA 27 3
000017 DUVNJAKDALIA   30 4
000018 PRANJIÆ MIHAELA 30 4
000019 KATKIÆ LIDIJA 28 3
000020 ÐUBRAVKA RAMLJAK 26 3
000021 SOKOL KREŠIMIR 30 4
000022 PAVLIÆ MIHOVIL 26 3
000023 TURKALJ ANTONIJA 27 3
000024 HORVAT ELIZABET 25 2
000025 PETRINŠAK NIKA 24 2
000026 DAKIÆ PETRA 25 2
000027 ZUBAK MONIKA 26 3
000028 GRANOŠA ANA 25 2
000029 JUKA DINO 24 2
000030 DRAGOSAVLJEVIÆ TEODO 29 3
000031 LULIÆ LUCIJA 28 3
000032 KRISTINA PRIŠÆ 24 2
000033 MIŠKIÆ MARIJA 25 2
000034 MIJATOVIÆ PETRA 30 4
000035 MILJKOVIÆ TENA 18 1
000036 MRŠIÆ MATEJA 24 2
000037 ŽDERIÆ JOSIPA 31 4
000038 PERKOVIÆ VESNA 29 3
000039 PLEŠA IVANA 25 2
000040 PALIJAN TENA 26 3
000041 BOGDANOVIÆ BOJANA 32 4
000042 HUS?AK ANTONIJA 31 4
000043 ÐAKOVIÆ LIDIJA 32 4
000044 IVANIŠEVIÆ BARBARA 29 3
000045 MUDRI ŽELJKO 28 3
000046 MATEJA VNUÈEC 19 1
000047 VLA VIÆ 24 2
000048 LUCIJA UJEVIÆ 22 1
000049 KOVAÈ PETRA 31 4
000050 JOHUM HELENA 32 4
000051 ÐUKIÆ MARIJA 26 3
000052 DUMANÈIÆ MARIJA 30 4
815266 KOTIŠÈAK JELENA 29 3
815270 MAGLAJIÆ ANITA 29 3
815280 STOJKO JURICA 30 4
815314 VUKADIN IVANA 24 2
815322 SPUDIÆ JOSIP 27 3

PRAKTIČNI ISPIT NA STUDIJU FIZIOTERAPIJE U VUKOVARU položila je:

1. Andrea Tudić

Rezultati Pismenog ispita na studiju Fizioterapije u Vukovaru:

1. Magdalena Balaž 15 + 1,5  - 4
2. Tamara Radić 14 + 1 - 3
3. Martina Majkovčan 12 - 2