Katedra za biofiziku i radiologiju

Rezultati ispita

Rezultati pismenog OIR Fizioterapja Osijek:

1. Luka Larma - 15+6=21 - 1

Rezultati ipita OIR Sestrinstvo NG:

1. Blanka Uher - 22+6=28 - 2

Medicinska fizika i biofizika Mostar

1. Hrelja Arman 24, ocjena 2
2. Pavlinović Mihael 22, 2
3. Raspudić Lorena 23, 2
4. Rogalo Franka 22, 2
5. Šimunović Mirna 23, 2
6. Volarić Ivan 24, 2
7. Vuga Petar 24, 2
8. Zovko Jure 23, 2

 

 Mostar 15.7.2019.

 Dentalna:

1. Gelo Stipe - 25 + 4 =29 - 2

Medicina:

1. Domagoj Tomić 34 + 3,5 = 37,5 - 4
2. Romana Marinčić 29 + 3 = 32 - 3
3. Josip Paladino   15 + 3,5 = 18,5 - 1

 

 

 

Ljetni ispitni rokovi:

Naziv kolegija I. rok II. rok
Medicinska fizika i biofizika
(Medicina Osijek)
19.6. 10:00 10.7. 09:00 *
Fizika i biofizika (MLD) 19.6. 10:00 10.7. 09:00 *
Biomehanički modeli primjenjivi u
lokomotornom sustavu
19.6. 10:00 10.7. 10:00
Fizika s osnovama radiologije
(Orahovica)
18.6. 10:00 10.7. 10:00
Biofizika i osnove radiologije sa
zaštitom od zračenja (OS)
19.6. 10:00 10.7. 09:00
Biofizika i osnove radiologije sa
zaštitom od zračenja (NG)
18.6. 10:00 9. 7. 10:00
Biofizika i osnove radiologije sa
zaštitom od zračenja (PG)
18.6. 14:00 9.7.  14:00
Biofizika (Dentalna) 19.6. 10:00 10.7. 09:00 *
Osnove istraživačkog rada
(OS)
19.6. 10:00 10.7. 09:00
Osnove istraživačkog rada
(NG)
18.6. 10:00 9.7.   10:00
Medicinska fizika i biofizika
(Mostar)
 1.7. 15.7. 14:00
Fizika (Fizioterapija Vukovar) 19.6.
15:00 RED 16:00 IZV
4.7. *
15:00 RED 16:00 IZV
 

*praktični 08:00 FDMZ, pismeni ispit održava se u informatičkoj učionici na FDMZ (Crkvena).