Katedra za biofiziku i radiologiju

--

Nastava iz kolegija Fizika i biofizika na preddiplomskom studiju Medicinsko laboratorijske dijagnostike započinje 2. 3. 2020. prema rasporedu.

Nastava iz kolegija Biofizika na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju dentalne medicine započinje 2. 3. 2020. prema rasporedu.

 

Nastava iz kolegija Osnove istraživačkog rada na dislociranom studiju sestrinstva u Novoj Gradišci započinje 17. 2. 2020. prema rasporedu

--

Raspored ispitnih rokova:

Kolegij            
Medicinska fizika i biofizika (Medicina Osijek)  1. 2. 13. 2.
18. 6.
9. 7. 3. 9. 17. 9.
Fizika i biogizika (MLD)    21. 3. 18. 6. 9. 7. 3. 9. 17. 9.
Biomehanički modeli  1. 2.  13. 2.
18. 6. 9. 7. 3.9. 17. 9.
Biofizika (Dentalna medicina Osijek)

 13. 2. 10:00

26. 3. 18. 6. 9. 7. 3. 9. 17. 9.
Biofizika i osnove radiologije s azaštitom od zračenja (OS) 22. 11.

13. 2. 

 18. 6. 9. 7. 3. 9. 17. 9.
Biofizika i osnove radiologije s azaštitom od zračenja (PG) 30. 11. 14. 2. 15:00
17. 6. 3. 7. 27. 8. 10. 9.
Biofizika i osnove radiologije s azaštitom od zračenja (NG)  10. 12.
13:00
28. 2. 16:00
17. 6. 3. 7. 27. 8. 10. 9.
Fizika s osnovama radiologije (ORAH)  13. 12.
 6. 2. 10:00
16. 6. 7. 7. 2. 9. 16. 9.
             
Osnove istraživačkog rada (NG)   28. 2. 16:40
 17. 6. 3. 7. 27. 8. 10. 9.
Osnove istraživačkog rada (PG)   14. 2. 15:00
17. 6. 3. 7. 27. 8. 10. 9.
Istraživački pristup u zdravstvu (ORAH) 13. 12. 10:00
6. 2. 10:00  16. 6. 7. 7. 27. 8. 10. 9.
             
Fizika (Fizioterapija Vukovar) 5. 2.* 19. 2.*        
             
Medicinska fizika i biofizika (Mostar)   17.2. 14:00
prakt 09:30
       

* praktični ispit 9:00 MEFOS, pismeni 15:00 Redovni, 16:00 izvanredni. Ponavljanje za prakticni u ponedjeljak (17.2.) u 08:30, praktikum iz fizike u zgradi mefosa u krugu bolnice. Soba 1.1 na prvom katu.

**Praktični 09:00 Mefos, pismeni 10:00 Praktikum za fiziku, Mefos