Katedra za biofiziku i radiologiju

--

Nastava iz kolegija Fizika s osnovama radiologije na dislociranom studiju fizioterapije u Orahovici započinje 18.11.2019. prema rasporedu

 

Nastava iz kolegija Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja na dislociranom preddiplomskom studiju sestrinstva u Pregradi započinje 25. 11. 2019. prema rasporedu

 

Nastava iz kolegija Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja na dislociranom preddiplomskom studiju sestrinstva u Novoj Gradišci  započinje 2. 12. 2019. prema rasporedu

 

Nastava iz kolegija Istraživački pristup u zdravstvu  na islociranom studiju fizioterapije u Orahovici započinje 2. 12. 2019. prema rasporedu

--

Raspored ispitnih rokova:

Kolegij            
Medicinska fizika i biofizika (Medicina Osijek)  30. 1. 13. 2. 18. 6. 9. 7. 3. 9. 17. 9.
Fizika i biogizika (MLD)    21. 3. 18. 6. 9. 7. 3. 9. 17. 9.
Biomehanički modeli  30. 1.  13. 2. 18. 6. 9. 7. 3.9. 17. 9.
Biofizika (Dentalna medicina Osijek)   26. 3. 18. 6. 9. 7. 3. 9. 17. 9.
Biofizika i osnove radiologije s azaštitom od zračenja (OS) 22. 11. 13:00 FDMZ
 13. 2.  18. 6. 9. 7. 3. 9. 17. 9.
Biofizika i osnove radiologije s azaštitom od zračenja (PG) 30. 11. 14. 2. 17. 6. 3. 7. 27. 8. 10. 9.
Biofizika i osnove radiologije s azaštitom od zračenja (NG)  10. 12.
13:00
28. 2. 17. 6. 3. 7. 27. 8. 10. 9.
Fizika s osnovama radiologije (ORAH)  13. 12. 11:00*
  16. 6. 7. 7. 2. 9. 16. 9.
             
Osnove istraživačkog rada (NG)   28. 2.  17. 6. 3. 7. 27. 8. 10. 9.
Osnove istraživačkog rada (PG)   14. 2. 17. 6. 3. 7. 27. 8. 10. 9.
Istraživački pristup u zdravstvu (ORAH) 13. 12. 10:00
  16. 6. 7. 7. 27. 8. 10. 9.
             
Fizika (Fizioterapija Vukovar) 27.11. 15:30
praktikum 09:00 MEFOS
       

* praktični ispit 10:00