Katedra za biofiziku,
medicinsku statistiku i medicinsku informatiku

Ispitni rok

  • Ispitni rok na Integriranom studiju medicine održati će se u subotu 25. 4. u 09:00.
  • Praktični ispit će se održati u subotu 25. 4. u 08:00.

 

  • Ispitni rok na studiju Medicinsko laboratorijske dijagnstike održati će se u subotu 25. 4. u 09:00.
  • Praktični ispit će se održati u subotu 25. 4. u 08:00.

     

  • Ispitni rok na studiju Sestrinstva održati će se u subotu 25. 4. u 09:00.

 

  • Konzultacije za praktikum održati će se u petak 24. 4. od 08:00 do 10:00