Katedra za biofiziku i radiologiju

Obavijesti

Praktični dio ispita iz Fizike na studiju Fizioterapije u Vukovaru položili su:

1. Monika Prachar
2. Tena Margit
3. Matej Kraljić
4. Roberta Uzunović
5. Andreas Živković
6. Martina Marković
7. Filip Cerovski
8. Marija Bare
9. Valentina Jovanovac
10. Nikolina Đurković
11. Nikolina Novoselac
12. Nikolina Poje
13. Ivona Šekerija

Uvid u ispit održati će se u četvrtak 11. 05 u 11:00

 

Raspored ispitnih rokova

  Naziv kolegija  travanj 1. ljetni rok 2. ljetni rok
1 Medicinska fizika i biofizika (Medicina Osijek)   14. 6. 2017. 09:00 5. 7. 2017. 09:00
2 Fizika i Biofizika (MLD)   14. 6. 2017. 09:00 5. 7. 2017. 09:00
3 Dentalna medicina (OS)   14. 6. 2017. 09:00 5. 7. 2017. 09:00
4 Medicinska fizika i biofizika (Medicina Mostar)   23.6. 2017. 16:00 10. 7. 2017. 16:00
5 BORZZ (Sestrinstvo Osijek) 18. 4. 2017. 13:00 14. 6. 2017. 09:00 5. 7. 2017. 09:00
6 BORZZ (Sestrinstvo Pregrada)   20. 6. 2017. 13:00 7. 7. 2017. 13:00
7 BORZZ (Sestrinstvo Nova Gradiška) 22.4. 2017. 10:00 20. 6. 2017. 10:00 7. 7. 2017. 10:00
8 Fizika s osnovama radiologije (Fizioterapija Osijek)   14. 6. 2017. 09:00 5. 7. 2017. 09:00
9 Fizika s osnovama radiologije (Fizioterapija Orahovica)   16. 6. 2017. 10:00 4. 7. 2017. 10:00
10 Fizika (VeVU) 24. 4. 2017. 09:00 Prakt 15:00 Pism 19. 6. 2017. 09:00 Prakt 15:00 Pism 5. 7. 2017. 09:00 Prakt 15:00 Pism