Katedra za biofiziku i radiologiju

Ispitni rokovi

 Kolegij              
Medicinska fizika i biofizika (Medicina OS)   2. 2. 2022. 12:00 16. 2. 2022. 08:30 15. 6. 2022. 29. 6. 2022.$ 31. 8. 2022. 14. 9. 2022.
Fizika i biofizika (MLD)  2. 2. 2022. 12:0016. 2. 2022.08:30 16. 2. 2022.08:30 5. 5. 2022. 15. 6. 2022. 29. 6. 2022..$ 31. 8. 2022. 14. 9. 2022.
Biomehanički modeli primjenjivi u lokomotornom sustavu   2. 2. 2022. 12:00 16. 2. 2022. 15. 6. 2022. 29. 6. 2022..$ 31. 8. 2022. 14. 9. 2022.
Medizinische Physik und Biophysik   3. 2. 2022. 08:30 17. 2. 2022. 15. 6. 2022. 29. 6. 2022.  31. 8. 2022. 14. 9. 2022. 
               
Bioenergetika pokreta i utjecaj okoliša (Orah) 6, 11. 2021. 4. 2. 2022. 16:00   14. 6. 2022. 15:00 7. 7. 2022. 31. 8. 2022. 14. 9. 2022.
Biofizika (Dentalna OS) 2. 2. 2022. 12:00 * 16. 2. 2022. 08:30 25. 3. 2022. 15. 6. 2022. 29. 6. 2022..$ 31. 8. 2022. 14. 9. 2022.
Fizika s osnovama radiologije (ORAH) 11. 12. 2022 4. 2. 2022. 14:00 18. 2. 2022. 14. 6. 2022. 15:00 7. 7. 2022. 31. 8. 2022. 15. 9. 2022.
Istraživački pristup u zdravstvu (ORAH)   4. 2. 2022. 15:00 18. 2. 2022. 13. 6. 2022. 15:00 7. 7. 2022. 31. 8. 2022 14. 9. 2022
Osnove fizike, radilogije i zaštita od zračenja (OS) 27. 11. 2022. 2. 2. 2022. 12:00 * 16. 2. 2022. 15. 6. 2022. 29. 6. 2022. 31. 8. 2022. 14. 9. 2022.
Osnove fizike, radilogije i zaštita od zračenja (PG) 27. 11. 2022. 5. 2. 2022. 09:00

17. 2. 2022. 14:00PG
17:00OS

17. 6. 2022. 15:00 8. 7. 2022. 15:00 31. 8. 2022. 14. 9. 2022.
Osnove fizike, radilogije i zaštita od zračenja (NG) 11. 12. 2022. 5. 2. 2022. 17. 2. 2022. 11:00

17. 6. 2022. 12:00

13. 7. 2022. 15:00 31. 8. 2022. 14. 9. 2022.
Osnove istraživačkog rada (PG)    11. 2. 2022. 25. 3. 12:00 17. 6. 2022. 15:00 8. 7. 2022. 15:00 31. 8. 2022. 14. 9. 2022.
Osnove istraživačkog rada (NG)    4. 3. 2022. 1. 4. 12:00 17. 6. 2022. 12:00 13. 7. 2022. 15:00 31. 8. 2022. 14. 9. 2022.
Biomehanika        20. 6. 09:00      
               
Fizioterapija Vukovar    4,2, 18.2.  17. 6.* 1. 7.*   9. 9. 23. 9.
    *Fizika 15:00 redoviti
16:00 izvanredni
Praktični 08:30 FDMZ
*Biomehanika 17:00 15:00 biomehanika 
16:00 fizika
   
               

.$ pismeni 10:30 informatička ucionica FDMZ, praktični 09:00 praktikum za fiziku FDMZ