Katedra za biofiziku i radiologiju

--

Nastava iz kolegija Medicinska fizika i biofizika na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju medicine započinje 7. 1. 2020. prema rasporedu

 

 NAstav iz izbornog kolegija Biomehanički modeli primjenjivi u lokomotornom sustavu na integriranom studiju medicine započinje 22. 1. 2020 prema rasporedu

--

Raspored ispitnih rokova:

Kolegij            
Medicinska fizika i biofizika (Medicina Osijek)  1. 2. 13. 2. 18. 6. 9. 7. 3. 9. 17. 9.
Fizika i biogizika (MLD)    21. 3. 18. 6. 9. 7. 3. 9. 17. 9.
Biomehanički modeli  1. 2.  13. 2. 18. 6. 9. 7. 3.9. 17. 9.
Biofizika (Dentalna medicina Osijek)  13. 2.
26. 3. 18. 6. 9. 7. 3. 9. 17. 9.
Biofizika i osnove radiologije s azaštitom od zračenja (OS) 22. 11.
 13. 2.  18. 6. 9. 7. 3. 9. 17. 9.
Biofizika i osnove radiologije s azaštitom od zračenja (PG) 30. 11. 14. 2. 17. 6. 3. 7. 27. 8. 10. 9.
Biofizika i osnove radiologije s azaštitom od zračenja (NG)  10. 12.
13:00
28. 2. 17. 6. 3. 7. 27. 8. 10. 9.
Fizika s osnovama radiologije (ORAH)  13. 12.
  16. 6. 7. 7. 2. 9. 16. 9.
             
Osnove istraživačkog rada (NG)   28. 2.  17. 6. 3. 7. 27. 8. 10. 9.
Osnove istraživačkog rada (PG)   14. 2. 17. 6. 3. 7. 27. 8. 10. 9.
Istraživački pristup u zdravstvu (ORAH) 13. 12. 10:00
  16. 6. 7. 7. 27. 8. 10. 9.
             
Fizika (Fizioterapija Vukovar) 5. 2.* 19. 2.*        

* praktični ispit 9:00 MEFOS, pismeni 15:00 Redovni, 16:00 izvanredni