Katedra za biofiziku i radiologiju

--

--

Raspored ispitnih rokova:

 

Kolegij            
Medicinska fizika i biofizika (Medicina Osijek)  1. 2. 13. 2.
18. 6.
9. 7. 10:00*
3. 9.* 10:00
17. 9. 10:00
Fizika i biofizika (MLD)    21. 3. 18. 6.
9. 7. 10:00* 3. 9.* 10:00
17. 9. 10:00
Biomehanički modeli  1. 2.  13. 2.
18. 6.
9. 7. 10:00*
3.9.* 10:00
17. 9. 10:00
Biofizika (Dentalna medicina Osijek)

 13. 2. 10:00

10. 6.* 09:00 18. 6.
9. 7. 10:00*
3. 9.* 10:00 17. 9. 10:00*
Biofizika i osnove radiologije sa zaštitom od zračenja (OS) 22. 11.

13. 2. 

 18. 6.
9. 7. 10:00*
3. 9.* 10:00 17. 9. 10:00
Biofizika i osnove radiologije sa zaštitom od zračenja (PG) 30. 11. 14. 2. 15:00
16. 6.
3. 7. 13:00
28. 8. 13:00
10. 9.
Biofizika i osnove radiologije sa zaštitom od zračenja (NG)  10. 12.
13:00
28. 2. 16:00
17. 6.
3. 7. 17:00
27. 8. 10:00
10. 9.
Fizika s osnovama radiologije (ORAH)  13. 12.
 6. 2. 10:00
16. 6.
7. 7. 11:00
2. 9. 16. 9. 16:00
             
Osnove istraživačkog rada (NG)   28. 2. 16:40

 17. 6. 15:00

3. 7. 17:00
27. 8. 10:00
10. 9.
Osnove istraživačkog rada (PG)   14. 2. 15:00
16. 6. 12:00

3. 7. 13:00

28. 8. 13:00
10. 9.
Istraživački pristup u zdravstvu (ORAH) 13. 12. 10:00
6. 2. 10:00  16. 6. 13:30
7. 7. 11:00
27. 8. 10. 9.
             
Fizika (Fizioterapija Vukovar) 19. 2.* 9.6. 11:00$ 24. 6.* 8. 7.
2. 9. **
18. 9. **
Biomehanika (Fizioterapija Vukovar)   9.6. 12:00$  24. 6. **
8. 7. 2. 9.** 18. 9. **
     
Medicinska fizika i biofizika (Mostar)   17.2. 14:00
prakt 09:30
 16.7. 14:00 29.7.    

* praktični ispit 08:30 FDMZ (Crkvena 21), pismeni ispit, informatička učionica FDMZ (Crkvena ulica )

** praktični ispit 08:30 u Praktikumu za fiziku na FDMZ (Crkvena ulica). Pismeni ispit 15:00 redovni, 16:00 izvanredni (VeVu)