Katedra za biofiziku i radiologiju

Biomehanika - PRAKTIKUM

Elastične deformacije čvrstog tijela  pdf-icon
Viskoelastične (plastične) deformacije čvrstog tijela  pdf-icon
Modeliranje deformacije biološkog materijala  pdf-icon