Katedra za biofiziku i radiologiju

Osnove istraživačkog rada, 2017./2018.

Osnove istraživačkog rada

 

Akademska godina 2017/2018
Studijski program: preddiplomski studij sestrinstvo Osijek
Studijski program: preddiplomski studij fizioterapija Osijek

Nastavni materijali

Međuispiti

1. Međuispit (maksimalno 30 bodova)
Ponedjeljak, 9.10.2017., 10:00-11:00, Velika predavaonica dvorište Crkvena
Ponijeti olovku i kalkulator. Telefon ne može poslužiti kao kalkulator.
Gradivo 1. tjedna nastave
5 pitanja višestrukog izbora (2 boda za točan odgovor i 0 bodova za neodgovoreno pitanje)
2 zadatka produljenih odgovora (zajedno najviše 20 bodova)
Gradivo 3. tjedna nastave
15 pitanja višestrukog izbora, (2 boda za točan odgovor, -1 bod za netočan odgovor i 0 bodova za neodgovoreno pitanje)

2. Međuispit (maksimalno 30 bodova)
Ponedjeljak, 16.10.2017., 10:00-11:00, Velika predavaonica dvorište Crkvena
Ponijeti olovku i kalkulator. Telefon ne može poslužiti kao kalkulator.
Gradivo 2. tjedna nastave
5 pitanja višestrukog izbora (2 boda za točan odgovor i 0 bodova za neodgovoreno pitanje)
2 zadatka produljenih odgovora (zajedno najviše 20 bodova)

3. Završni ispit (maksimalno 30 bodova)
ZA OVAJ DIO ISPITA MOGUĆE SU PROMJENE, DETALJE ĆETE SAZNATI U TREĆEM TJEDNU NASTAVE
Pristupaju studenti koji su ostvarili pravo na potpis i stekli najmanje 40 ocjenskih bodova tijekom nastave.
Gradivo 3. tjedna nastave, 15 pitanja višestrukog izbora, (2 boda za točan odgovor, -1 bod za netočan odgovor i 0 bodova za neodgovoreno pitanje)

 

Raspored nastave:

datum vrijeme tip nastave opis skupine prostorija zgrada i kat osoba
2.10.2017., ponedjeljak 8:00-11:00 Predavanje Uvod. Vrste podataka. Empirijske razdiobe. svi Velika predavaonica dvorište Crkvena Crkvena Ivana Krpan
  11:00-12:30 Seminar Osnovni matematički pojmovi i simboli. Vrste podataka, priprema podataka za obradu računalom i opisivanje podataka. S1 Informatička učionica Crkvena Crkvena Ivana Krpan
  12:30-14:00 Seminar Osnovni matematički pojmovi i simboli. Vrste podataka, priprema podataka za obradu računalom i opisivanje podataka. S2 Informatička učionica Crkvena Crkvena Ivana Krpan
  14:00-15:00 Seminar Osnovni matematički pojmovi i simboli. Vrste podataka, priprema podataka za obradu računalom i opisivanje podataka. S3 Informatička učionica Crkvena Crkvena Ivana Krpan
               
3.10.2017., utorak 8:00-11:00 Predavanje Vjerojatnost, osnovna pravila računa vjerojatnosti. Teorijske razdiobe. svi Velika predavaonica dvorište Crkvena Crkvena Ivana Krpan
  11:00-12:30 Seminar Vrste podataka u zdravstvenim istraživanjima i prikladnost ocjene parametara S2 Informatička učionica Crkvena Crkvena Ivana Krpan
  12:30-14:00 Seminar Vrste podataka u zdravstvenim istraživanjima i prikladnost ocjene parametara S1 Informatička učionica Crkvena Crkvena Ivana Krpan
  14:00-15:00 Seminar Vrste podataka u zdravstvenim istraživanjima i prikladnost ocjene parametara S3 Informatička učionica Crkvena Crkvena Ivana Krpan
               
4.10.2017., srijeda 8:00-9:30 Seminar Osnovna pravila računa vjerojatnosti. Primjena teorijskih razdioba vjerojatnosti. S1 Velika predavaonica dvorište Crkvena Crkvena Ivana Krpan
  9:30-11:00 Seminar Vjerojatnost i statističko zaključivanje S1 Informatička učionica Crkvena Crkvena Ivana Krpan
  11:00-12:30 Seminar Osnovna pravila računa vjerojatnosti. Primjena teorijskih razdioba vjerojatnosti. S3 Velika predavaonica dvorište Crkvena Crkvena Ivana Krpan
  12:30-14:00 Seminar Vjerojatnost i statističko zaključivanje S3 Informatička učionica Crkvena Crkvena Ivana Krpan
               
5.10.2017., četvrtak 8:00-9:30 Seminar Osnovna pravila računa vjerojatnosti. Primjena teorijskih razdioba vjerojatnosti. S2 Informatička učionica Crkvena Crkvena Ivana Krpan
5.10.2017., četvrtak 9:30-11:00 Seminar Vjerojatnost i statističko zaključivanje S2 Informatička učionica Crkvena Crkvena Ivana Krpan
6.10.2017., petak 8:00-11:00 Predavanje Uzorak i populacija. Procjena parametara populacije svi Velika predavaonica dvorište Crkvena Crkvena Ivana Krpan
               
9.10.2017., ponedjeljak 10:00-11:00 1. međuispit     Velika predavaonica dvorište Crkvena Crkvena Ivana Krpan
               
9.10.2017., ponedjeljak 12:00-15:15 Predavanje Statistički testovi. Analiza tablica kontigencije Svi Velika predavaonica dvorište Crkvena   Ivana Krpan
  15:30-18:45 Predavanje Testiranje razlika numeričkih podataka. Povezanost podataka. Svi Velika predavaonica dvorište Crkvena   Ivana Krpan
               
10.10.2017., utorak 8:00-9:30 Seminar Programska potpora za analizu podataka, priprema i unos podataka. Analiza tablica kontigencije. S1 Informatička učionica Crkvena Crkvena Ivana Krpan
  9:30-11:00 Seminar Analiza razlike numeričkih podataka S1 Informatička učionica Crkvena Crkvena Ivana Krpan
  11:00-12:30 Seminar Analiza povezanosti. S1 Informatička učionica Crkvena Crkvena Ivana Krpan
  12:30-14:00 Seminar Programska potpora za analizu podataka, priprema i unos podataka. Analiza tablica kontigencije. S3 Informatička učionica Crkvena Crkvena Ivana Krpan
  14:00-15:00 Seminar Analiza razlike numeričkih podataka S3 Informatička učionica Crkvena Crkvena Ivana Krpan
               
11.10.2017., srijeda 8:00-9:30 Seminar Programska potpora za analizu podataka, priprema i unos podataka. Analiza tablica kontigencije. S2 Informatička učionica Crkvena Crkvena Ivana Krpan
  9:30-11:00 Seminar Analiza razlike numeričkih podataka S2 Informatička učionica Crkvena Crkvena Ivana Krpan
  11:00-12:30 Seminar Analiza povezanosti. S2 Informatička učionica Crkvena Crkvena Ivana Krpan
  12:30-14:00 Seminar Analiza povezanosti. S3 Informatička učionica Crkvena Crkvena Ivana Krpan
  14:00-15:00 Seminar Izbor opisnih pokazatelja i statističkog testa S3 Informatička učionica Crkvena Crkvena Ivana Krpan
               
12.10.20171, četvrtak 8:00-9:30 Seminar Izbor opisnih pokazatelja i statističkog testa S1 Informatička učionica Crkvena Crkvena Ivana Krpan
  9:30-11:00 Seminar Planiranje istraživanja S1 Informatička učionica Crkvena Crkvena Ivana Krpan
  11:00-12:30 Seminar Prikaz rezultata: Opisni pokazatelji i rezultati testova. S1 Informatička učionica Crkvena Crkvena Ivana Krpan
  12:30-14:00 Seminar Planiranje istraživanja S3 Informatička učionica Crkvena Crkvena Ivana Krpan
  14:00-15:00 Seminar Prikaz rezultata: Opisni pokazatelji i rezultati testova. S3 Informatička učionica Crkvena Crkvena Ivana Krpan
               
13.10.2017., petak 8:00-9:30 Seminar Izbor opisnih pokazatelja i statističkog testa S2 Informatička učionica Crkvena Crkvena Ivana Krpan
  9:30-11:00 Seminar Planiranje istraživanja S2 Informatička učionica Crkvena Crkvena Ivana Krpan
  11:00-12:30 Seminar Prikaz rezultata: Opisni pokazatelji i rezultati testova. S2 Informatička učionica Crkvena Crkvena Ivana Krpan

RASPORED studenata po skupinama:

S1   S2   S3
1 Iva Blažanović   1 Vesna Perković   1 Ana Barišić
2 Bojana Bogdanović   2 Nika Petrinšak   2 Josip Bilobrk
3 Dorian Budja   3 Ivana Pleša   3 Marko Bogović
4 Nebojša Čubra   4 Mihaela Pranjić   4 Ivan Bosi
5 Petra Dakić   5 Kristina Prišć   5 Ivana Ćosić
6 Teodora Dragosavljević   6 Krešimir Sokol   6 Luka Džanko
7 Marija Dumančić   7 Josip Spudić   7 Vanessa Đurin
8 Dalia Duvnjak   8 Jurica Stojko   8 Tomislav Erceg
9 Damir Duvnjak   9 Ivan Šprem   9 Anabela Franjić
10 Lidija Đaković   10 Antonija Turkalj   10 Anamaria Glasenhardt
11 Marija Đukić   11 Lorena Vuković   11 Iva Horžić
12 Marta Ferić   12 Monika Zubak   12 Zrinka Ivešić
13 Ana Granoša   13 Josipa Žderić   13 Ivona Koljenik
14 Josipa Grašić   14 Ivan Živković   14 Maja Kreninger
15 Elizabet Horvat   15 Josipa Grubišić   15 Petra Kukec
16 Antonija Husnjak   16 Barbara Horvatić   16 Katarina Kuprešak
17 Barbara Ivanišević   17 Matej Ivanišić   17 Andrea Lešić
18 Helena Johum   18 Lucija Krupa   18 Antonio Lozić
19 Dino Juka   19 Klara Lukić   19 Ivana Marković
20 Lidija Katkić   20 Tena Miljković   20 Marina Novoselec
21 Zvonimir Kos   21 Valentin Ocvirek   21 Ilija Ostrunić
22 Jelena Kotiščak   22 Mateja Paulenka   22 Marija Petrik
23 Petra Kovač   23 Ana Poturak   23 Nikolina Popijač
24 Ina Lončarević   24 Dubravka Ramljak   24 Patrik Rendulić
25 Lucija Lulić   25 Tomislav Špaček   25 Mirela Triskoli
26 Anita Maglajić   26 Višnja Štrljić   26 Ana Virovkić
27 Matej Marić   27 Lucija Ujević   27 Arijan Voldin
28 Petra Mijatović   28 Laura Vlahović Štefinovec   28    
29 Marija Miškić   29 Mateja Vnučec   29    
30 Mateja Mršić   30 Ivana Vukadin   30    
31 Željko Mudri   31 Kristina Zubčić   31    
32 Tena Palijan   32       32    
33 Mihovil Pavlić   33       33