Katedra za biofiziku i radiologiju

Sestre - zadaci

1. Pretvori:
        a. 23 ml =                m3
        b. 700 mm =           dm
        c. 700 km/h =          m/s
        d. 3 mA/cm2=          A/m2
        e.  7 m2 =               mm2
        f. 100 mm=             km
        g. 500 mm2=          m2
        h. 750 mm3=          cm3
        i. 123 MeV=            J

2.  Automobil se giba brzinom 72 km/h. Koliki put pređe za 7 min?

3. Tijelo mase 8 kilograma slobodno pada s visine 2 m. Kolika je njegova kinetička energija u trenutku neposredno prije udarca u zemlju? Pokaži da je ta energija jednaka gravitacijskoj potencijalnoj energiji koju je tijelo imalo prije pada ako se zanemari otpor zraka.

4. Kolika je kinetička energija tijela mase 5 kg, ako se giba brinom 10 m/s?

5. Tijelo mase 5 kg se nalazi na visini 10 m. Kolika mu je potencijalna energija?

6. Ako na krug radijusa 0.3 m djeluje sila 100 N. Koliki je tlak na površinu kruga?

7. Koji i koliki tlakovi djeluju na tijelo koje se nalazi na dubini 10 m u vodi gustoće  1000 kg/m3?

8. Kroz širi dio cijevi površine presjeka 24 cm2 protječe tekućina brzinom 12 m/s. Kolika će biti brzina tekućine ako se površna presjeka smanji na 6 cm2?

9. Tekućina protječe cijevi brzinom 10 m/s. Kolika će biti brzina u užem dijelu cijevi ako se promjer smanji 3 puta?

10. Tri balona jednakih volumena (10 l) ispunjena uljem, vodom i alkoholom gustoće 1200 kg/m3, 1000 kg/m3 i 780 kg/m3 potopljena su u morsku vodu gustoće 1025 kg/m3. Koliko iznosi uzgon na svaki od balona?