Katedra za biofiziku i radiologiju

praktikum - pravila

Pravila pri polaganju praktičnog ispta iz Fizike:

1. Izvesti onoliko mjerenja koliko piše u zadatku (niti više niti manje)

2. Ako se izvodi jedno mjerenje, ne radi se račun pogreške.

3. Ako se izvodi dva ili više mjerenja, potrebno je napraviti račun pogreške koji uključuje:

3.1.srednju vrijednost

3.2. srednju apsolutnu pogrešku

3.3. zaokružen konačni rezultat

3.4. relativnu pogrešku

4. Navesti mjernu jedinicu

Ako nedostaje (ili nije točan) bilo koji od gore navedenih elemenata, oduzima se 2 boda. Ukoliko nedostaje (ili nisu točni) dva ili više elemenata, ne možete proći  praktični dio ispita.

Praktični ispit se ne može položiti ukoliko je rezultat mjerenja netočan (npr 4 V umjesto 2 V)

Na ispitu je potrebo izvesti samo onaj dio vježbe koji je zadan u zadatku.