Katedra za biofiziku i radiologiju

Izvještaji - Fizioterapija

Ime i prezime (Times New Roman, 12pt)

Grupa (broj grupe)

Mjesto, datum

Naslov vježbe

(Times New Roman, 14pt, bold, sredina)

Kratak opis vježbe, navesti osnovne fizikalne zakonitosti (2-3 rečenice, obostrano poravnanje, 12pt)

Tablica mjerenja (primjer):

  1. .

X (cm)

 
 

100

0

 

101

1

 

99

1

 

98

2

 

102

2

Formule važne za izračun: upisivati pomoću Microsoft Equation 3,0.

Račun pogreški:

  1. 1.Srednja vrijednost:  

=

- izmjerene veličine

N – broj mjerenja                                                           = 100 cm

  1. Definiramo odstupanje ili apsolutnu pogrešku kao razliku srednje vrijednosti izmjerene veličine (brojevi poredani u koloni 3 naše tablice):

Na kraju računamo srednju vrijednost apsolutne pogreške prema relaciji:

                       = 1,2cm

  1. Relativnu pogrešku izmjerenih veličina definiramo na sljedeći način:

  1. Prikazati dobivene rezultate u odgovarajućem obliku:

mjerna jedinica

Primjer zapisivanja rezultata:

ZAKLJUČAK: Kratak opis povezanosti fizikalnih zakonitosti s dobivenim rezultatima (1-2 rečenice).

Umetanje formula u tekst pomoću Microsft Equation Editor 3,0 omogućuje urednost i preglednost dokumenta:

http://www.iet.unipi.it/a.bechini/inf_en_el/docs/equation_editor.pdf