Katedra za biofiziku i radiologiju

OCJENE

Odličan (5):
Student točno odgovara na sva pitanja i pokazuje istinsko razumijevanje materijala. Student može u kratkom vremenu riješiti nekoliko dodatnih konceptualna pitanja.

Vrlo dobar (4):
Student točno odgovara na sva važna pitanja i pokazuje istinsko razumijevanje najvažnijih fizikalnih ideja. Student može riješiti nekoliko dodatnih konceptualnih pitanja, ali treba nešto više vremena ili manju pomoć ispitivača.

Dobar (3):
Odgovarajuće znanje i razumijevanje, bez značajnijeg nerazumijevanja temeljnih fizikalnih zakona. Student ima određenih teškoća u izlaganju nekih ideja. Student treba više vremena ili značajniju pomoć ispitivača pri rješavanju konceptualnih pitanja.

Dovoljan (2):
Jedva prihvatljivo znanje i razumijevanje. Nema ozbiljnih krivih shvaćanja temeljnih fizikalnih zakona. Slabo snalaženje s konceptualnim problemima.

Nedovoljan (1):
Slabo znanje i/ili neprihvatljivo nerazumijevanje. Nesposobnost rješavanja konceptualnih problema. Ostali mogući razlozi za ocjenu nedovoljan:
- nečasni postupci (npr. prepisivanje);
- nedolazak na ispit.