Katedra za biofiziku i radiologiju

PMF_3

Sadržaj predmeta poslijediplomskog studija "Radiološka, radioterapijska fizika i dozimetrija"

 1. Radioaktivnost
 2. Međudjelovanje nabijenih čestica s materijom
 3. Međudjelovanje fotona s materijom
 4. Temeljna načela i koncepti u dozimetriji zračenja
  1. 1.Tok čestica i energije
  2. 2.Stohastička priroda depozicije doze
  3. 3.Definicije dozimetrijskih veličina
  4. 4.Apsorbirana doza, kerma, ekspozicija
  5. 5.Odnos toka fotona i dozimetrijskih veličina, kerme i apsorbirane doze
  6. 6.Ravnoteža nabijenih čestica
  7. 7.Odnos između toka čestica i doze kod elektrona
  8. 8.Zaustavna snaga i cema
  9. 9.Ravnoteža delta elektrona 
  10. 10.Uvod u teoriju šupljine 
  11. 11.Teorija šupljine za velike detektore fotona
  12. 12.Bragg–Grayeva teorija šupljine 
  13. 13.Spencer–Attixova modifikacija  Bragg–Grayeve teorije
  14. 14.Burlinova teorija šupljine
  15. 15.Opća teorija šupljine
  16. 16.Fanov teorem
 5. Radioterapijski uređaji
  1. 1.Kilonaponski uređaji
  2. 2.Co-60 uređaji za zračenje
  3. 3.Linearni akceleratori
  4. 4.Simulatori, CT simulatori
  5. 5.Portalno oslikavanje
 6. Mjerenje apsorbirane doze-protokoli za određivanje apsorbirane doze u fotonskim i elektronskim snopovima
  1. 1.Određivanje relativne doze
  2. 2.In-vivo dozimetrija-diode, TLD, OSL, MOSFET
 7. Svojstva kliničkih fotonskih snopova
  1. 1.Dozimetrijske veličine i manualni način računanja doze
 8. Klinički elektronski snopovi
 9. Računalni sustavi za planiranje radioterapije
  1. 1.Algoritmi TPSa
 10. Tehnike planiranja radioterapije elektronskim i fotonskim snopovima
 11. Uvod u Monte Carlo simulacije i primjena u radioterapiji
 12. Brahiterapija
  1. 1.Izvori, tehnike i osnovna klinička razmatranja
  2. 2.Kalibracija BT izvora
  3. 3.Osiguranje kvalitete
  4. 4.Računalno planiranje, algoritmi i optimizacija
 13. Uvod u radioterapiju moduliranog intenziteta (IMRT) i slikom vođenu radioterapiju (IGRT)
 14. Mogući izvori nesigurnosti u radioterapiji, osiguranje kvalitete i zakonski okvir
 15. Uvod u fiziku u dijagnostičkoj radiologiji
  1. 1.Pregled uređaja i tehnika koji se koriste u dijagnostičkoj radiologiji
  2. 2.Kvaliteta slike u dijagnostičkoj radiologiji i njeno mjerenje
  3. 3.Uloga medicinskog fizičara u dijagnostičkoj radiologiji
 16. Uređaji koji se koriste u radiološkoj dijagnostici
  1. 1.Rendgen uređaj i nastanak rendgenskog zračenja
  2. 2.Svojstva rendgenskih snopova koji se koriste u dijagnostičkoj radiologiji i njihov utjecaj na kvalitetu slike
  3. 3.Rendgenski uređaji za radiografiju, dijaskopiju i intervencijsku radiologiju
  4. 4.Rendgenski uređaji za posebne namjene (mamografski, zubni, fluoroskopija)
  5. 5.Kompjutorska tomografija
  6. 6.Prijamnici slike
   1. 6.1.Sustav film-folija
   2. 6.2.Kompjutorska radiografija
   3. 6.3.Digitalni prijamnik
   4. 6.4.Elektronsko pojačalo
  7. 7.Dozimetrija rendgenskih snopova koji se koriste u dijagnostičkoj radiologiji
   1. 7.1.Osnovne dozimetrijske veličine (tok, kerma, apsorbirana doza)
   2. 7.2.Specijalne dozimetrijske veličine pojedinih radioloških tehnika
   3. 7.3.Veličine koje služe za procjenu stohastičkih i determinističkih efekata
   4. 7.4.Dozimetri u dijagnostičkoj radiologiji
 17. Kvaliteta slike i doze zračenja – optimizacija i osiguranje kvalitete
 18. Radiološka sigurnost u praksi (primjeri dobre i loše prakse) i zakonski okvir