Poslijediplomski studiji
Medicinskog fakulteta Osijek


Popis doktorskih disertacija

  Prezime i ime doktoranda Datum obrane Naslov teme Predsjednik Povjerenstva Ime mentora
1 Petek Erić Anamarija 07.02.2017. Povezanost karakteristika ličnosti i socio-demografskih čimbenika sa suicidalnošću kod oboljelih od afektivnog poremećaja izv.prof.dr.sc. Ivan Požgain prof.dr.sc. Pavo Filaković
2 Bilić-Kirin Vesna 08.02.2017. Mogućnosti utjecaja tima školske medicine na prehrambene navike školske djece i njihovih roditelja prof.dr.sc. Vesna Jureša prof.dr.sc. Rudika Gmajnić
3 Flam Josipa 06.02.2017. Udio strome kao prognostički čimbenik kod karcinoma debelog crijeva doc.dr.sc. Ilijan Tomaš izv.prof.dr.sc. Damir Gugić
4 Jerkić Helena 24.04.2017. Povezanost kronične bubrežne bolesti i periproceduralne ozljede srčanog mišića pri elektivnoj perkutanoj koronarnoj intervenciji prof.dr.sc. Jure Mirat izv.prof.dr.sc. Mladen Knotek
5 Knežević Praveček Marijana 07.02.2017. Povezanost serumske koncentracije vitamina D i akutnog koronarnog sindroma u Brodsko-posavskoj županiji izv.prof.dr.sc. Jasminka Milas Ahić doc.dr.sc. Blaženka Miškić
6 Kovač Tanja 06.02.2017. Biomehanička svojstva štitne hrskavice prof.dr.sc. Robert Selthofer prof.dr.sc. Radivoje Radić
7 Periša Vlatka 10.04.2017. Prognostička vrijednost upalnih bodovnih sustava i širine distribucije eritrocita u bolesnika s B-velikostaničnim limfomom prof.dr.sc. Silva Zupančić-Šalek izv.prof.dr.sc. Lada Zibar
8 Sekelj Alen 16.02.2017. Vrijednosti kohleostapedijalnoga refleksa i house brackmann skale kao prognostičkih pokazatelja kljenuti ličnoga živca u neuroboreliozi izv.prof.dr.sc. Andrijana Včeva prof.dr.sc. Davorin Đanić
9 Sudarević Bojan 10.02.2017. Povezanost erektilne disfunkcije i serumske vrijednosti vitamina D izv.prof.dr.sc. Tatjana Bačun izv.prof.dr.sc. Lada Zibar
10 Terzić Velimir 17.02.2017. Oksidativni stres sluznice želuca u kroničnom gastritisu prof.dr.sc. Ante Bilić doc.dr.sc. Dražen Švagelj
11 Vladetić Mirjana 01.02.2017. Psihosocijalni čimbenici i kvaliteta života u osoba oboljelih o migrene prof.dr.sc. Davor Jančuljak prof.dr.sc. Silva Butković Soldo
12 Vuković-Arar Željka 06.04.2017. Povezanost serumske koncentracije vitamina D i glaukomske optičke neuropatije kod žena doc.dr.sc. Dubravka Biuk doc.dr.sc. Blaženka Miškić
13 Perić Kačarević, Željka 03.02.2017. "Utjecaj prehrane bogate mastima na obujam i strukturu koštanog tkiva te na parenhim jetre muških potomaka štakora" izv.prof.dr.sc. Jasminka Milas Ahić izv.prof.dr.sc. Olga Cvijanović
14 Buljan, Krunoslav 08.07.2016. "Ultrazvuk karotidnih arterija u procjeni subkliničke arterioskleroze kod ispitanika s čimbenicima rizika za aterosklerozu" izv.prof.dr.sc. Branko Radanović prof.dr.sc. Silva Butković Soldo
15 Mikšić, Štefica 08.03.2016. "Povezanost psihičkog stanja zdravih rodilja s duljinom dojenja i napredovanjem djeteta" doc.dr.sc. Bojan Uglešić doc.dr.sc. Dunja Degmečić
16 Šipić, Tomislav 24.02.2016. "Utjecaj kompletnosti revaskularizacije miokarda na oporavak dijastoličke funkcije lijeve klijetke" izv.prof.dr.sc. Robert Steiner doc.dr.sc. Krešimir Štambuk
17 Bijelić, Nikola 13.03.2015. "Smještaj TFFI i TFF3 proteina u različitim stadijima razvoja mišjeg zametka" izv.prof.dr.sc. Mirela Baus Lončar prof.dr.sc. Tatjana Belovari
18 Maričić, Lana 28.10.2014. „Procjena endotelne disfunkcije kod oboljelih od kronične opstruktivne plućne bolesti“ prof.dr.sc. Ines Drenjančević izv.prof.dr.sc. Andrijana Včeva
19 Ružman, Tomislav 15.05.2017. „Usporedba regionalne cerebralne saturacije u inhalacijskoj i intravenskoj anesteziji kod laparoskopskih operacija odstranjenja žučnog mjehura“ izv.prof.dr.sc. Slavica Kvolik doc.dr.sc. Danijela Gulam
20 Horvat, Vesna 07.05.2015. „Polimorfizam IL-1β, IL-8 i VEGF gena u karcinomu prostate“ prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac prof.dr.sc. Josip Galić
21 Ištvanić, Tomislav 08.05.2017. „Evaluacija rezultata endarterektomije karotidne arterije everzivnom metodom s modificiranim oblikom incizije na arteriji-klinička studija i računalni model“ doc.dr.sc. Krunoslav Šego doc.dr.sc. Igor Lekšan
22 Rosso, Marinela 13.10.2015. "Utjecaj kazeta za održavanje vlažnosti i temperature zraka na morfološki i funkcionalni status donjih dišnih puteva laringektomiranih osoba" prof.dr.sc. Branko Dmitrović prof.dr.sc. Drago Prgomet
23 Gašpar, Drago 15.05.2017. „Utjecaj geometrije kuka žena Požeško-slavonske županije na predviđanje prijeloma kuka“ izv.prof.dr.sc. Ivan Lovrić izv.prof.dr.sc. Božidar Šebečić
24 Roguljić, Hrvoje 05.07.2016. „Određivanje progenitornog svojstva perivaskularnih stanica karakteriziranih in vivo izražajem alfa-glatkomišićnog aktinskog promotora – Cre rekombinaze“ izv.prof.dr.sc. Jasminka Milas Ahić izv.prof.dr.sc. Ivo Kalajzić
25 Grgić, Anđela 06.04.2017. „Utjecaj međugeneracijske izmjene masne prehrane na reproduktivni ciklus u Sprague Dawley štakorica“ doc.dr.sc. Natalija Filipović prof.d.sc. Robert Selthofer
26 Mužević, Dario 24.11.2014. „Valjanost prednje cervikalne discektomije i fuzije koštanim alograftom u liječenju degeneracijske bolesti vratne kralješnice“ dr.sc. Kenan Arnautović, zn. suradnik izv.prof.dr.sc. Bruno Splavski
27 Klarin, Ivo 29.10.2014. „Osobitosti upalnih bolesti crijeva u Zadarskoj županiji“ prof.dr.sc. Dinko Puntarić prof.dr.sc. Aleksandar Včev
28 Alebić, Miro Šimun 29.10.2014. „Povezanost intermenstruacijskog raspona i metaboličkih obilježja   u nehiperandrogenih žena s policističnom morfologijom jajnika“  doc.dr.sc. Zlatko Topalović prof.dr.sc. Siniša Šijanović
29 Gotovac, Nikola 18.05.2015. „Povezanost aterosklerotskih ovapnjenja arterija vrata i glave sa suženjem unutarnje karotidne arterije u bolesnika sa znacima cerebrovaskularne bolesti“ prof. dr. sc Zvonimir Sučić prof. dr. sc. Josip Fajdić
30 Kokot, Antonio 03.06.2015. „Atropin, pilokarpin, NO sistem, BPC 157 na midrijazi u štakora“ prof.dr.sc. Aleksandar Včev prof.dr.sc. Predrag Sikirić
31 Prvulović, Ivana 05.06.2015. „Dijagnostička/prognstička vrijednost citološkog sustava gradiranja po Robinsonu i morfometrijske objektivizacije u određivanju gradusa invazivnog karcinoma dojke“ prof.dr.sc. Branko Dmitrović doc.dr.sc. Valerija Miličić
32 Vrselja, Zvonimir 01.10.2015. „Funkcije Willisovog kruga u atenuaciji pulsnih valova“ prof.dr.sc. Ines Drenjančević prof.dr.sc. Radivoje Radić
33 Šeparović, Robert 09.10.2015. „Utjecaj karakteristika tumora i bolesnika s GIST-om na preživljenje“ prof.dr.sc. Sven Kurbel prof.dr.sc. Branko Dmitrović
34 Miličević, Nevenka 28.10.2015. "Uloga proinflamatornog citokina interleukina-6 u razvoju i progresiji adenokarcinoma prostate" izv.prof.dr.sc. Slavica Kvolik prof.dr.sc. Josip Galić
35 Lovrić, Robert 12.01.2016. "Povezanost kompetencija mentora zdravstvene njege i vrjednovanja kliničke edukacije kroz studij u sustavu obrazovanja prvostupnika sestrinstva" prof.dr.sc. Radivoje Radić doc.dr.sc. Nada Prlić
36 Orkić, Želimir 22.01.2016. „Utjecaj klimatskih faktora na epidemiološke karakteristike karcinoma kože glave i vrata stanovništva Osječko-baranjske županije“        prof.dr.sc. Jozo Kristek prof.dr.sc. Dinko Puntarić
37 Unfirer, Sanela 18.07.2016. „Utjecaj terapije hiperbaričnim kisikom na reaktivnost krvnih žila kod štakora s dijabetesom melitusom tipa I“ doc. dr. sc. Martina Mihalj prof.dr.sc. Ines Drenjančević
38 Mišir, Mihael 10.10.2016. „Djelovanje hiperbarične oksigenacije na moždano ishemijsko-reperfuzijsko oštećenje u dijabetičkih štakorica“      doc.dr.sc. Branko Radanović prof.dr.sc. Ines Drenjančević