Poslijediplomski studiji
Medicinskog fakulteta Osijek


Kontakt

Josipa Huttlera 4
HR - 31000 Osijek
telefon: +385-31-51-28-00
fax: +385-31-51-28-33
e-mail: medicina[at]mefos.hr