Katedra za biofiziku i radiologiju

Radiologija

 

  1. Katedra: BIOFIZIKA I RADIOLOGIJA

  1. Predmet: RADIOLOGIJA

  1. Nositelj predmeta: prof. dr. sc. Zvonimir Sučić

  1. Akademska godina: 2015./2016.

  1. Godina studija: 4.

  1. Termin izvođenja nastave: 08. veljače do 26. veljače 2016.

  1. Organizacija nastave: turnusna

  1. Broj sati nastave prema vrsti nastave: predavanja 15 sati, seminari 15 sati, vježbe 40 sati

A

Broj sati nastave

P

S

V

B

Broj skupina

1

2

14

C

Planirani sati nastave

1x15

2x15

14x40

D

Norma sati

30

45

560

  1. ECTS bodovi: 4,0

  1. Redoslijed izvođenja nastave:

 

 

NASTAVNA LITERATURA

Obavezna literatura: Radiologija, Andrija Hebrang i Ratimira Klarić-Čustović. Medicinska naklada, Zagreb, 2007.

Dopunska literatura: Seminari iz kliničke radiologije, Stipan Janković i sur. Medicinski

faktultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2005.

OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA

Način polaganja ispita: Pismeno i usmeno

Ispitni rokovi:

1.

09. 02. 2016.

Zimski semestar - izvanredni rok

2.

23 .02. 2016.

Zimski semestar - izvanredni rok

3.

22. 03. 2016.

redoviti rok

4.

12. 04. 2016.

redoviti rok

5.

10. 05. 2016.

Ljetni semestar - izvanredni rok

6.

07. 06.2016.

Ljetni semestar - izvanredni rok

7.

14. 06. 2016.

redoviti rok

8.

28. 06. 2016.

redoviti rok

9.

06. 09. 2016.

redoviti rok

10.

20. 09. 2016.

redoviti rok

 

PLAN I PROGRAM INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA MEDICINE IZ PREDMETA „RADIOLOGIJA“ AKADEMSKA GODINA 2015/2016

15 sati predavanja, 15 sati seminara i 40 sati vježbi – upuno 70 sati

(Prof. dr. sc. Zvonimir Sučić, doc. dr. sc. Branka Kristek)

Predavanja i seminari u predavaconici na III. katu ginekologije, KBC Osijek od 08,00 do 09,30 sati, a vježbe u dijagnostikama Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju od 10,00 do 12,15 sati ujutro (U) i od 14,00 do 16,15 sati popodne (P).

- PON. 08. veljače 2015. : Uvod, opća radiologija, dogovor, film (zaštita od

zračenja)

- UTO. 09. veljače 2015. : Torakalni organi

- SRI. 10. veljače 2015.: Osteoartikularni sustav

- ČET. 11. veljače 2015.: Hepatobilijarni i urogenitalni sustav

- PET. 12. veljače 2015.: CT, MSCT, MSCTA, MR; MRA, fizikalni principi

- PON. 15. veljače 2015.: Gastrointestinalni sustav, zaštita od zračenja

- UTO. 16. veljače 2015.: Vaskularni sustav i intervencijska radiologija

- SRI. 17. veljače 2015.: Neuroradiologija

- ČET. 18. veljače 2015.: Seminari – torakalni, osteoartikularni, vaskularni i

hepatobilijarni sustav

- PET. 19. veljače 2015.: Seminari (CT, MSCT, MSCTA, MR, MRA)

- PON. 22. veljače 2015.: UZV fizikalni principi

- UTO. 23. veljače 2015.: UZV slikovni prikaz

- SRI. 24. veljače 2015.: DOPPLER fizikalni principi

- ČET 25. veljače 2015.: DOPPLER slikovni prikaz

- PET 26. veljače 2015.: Seminari (UZV, doppler)

 

 

RASPORED