Katedra za biofiziku i radiologiju

Osnove istraživačkog rada, Nova Gradiška

Osnove istraživačkog rada

Osnove istraživačkog rada 2019./2020.

Akademska godina 2019./2020.
Studijski program: preddiplomski studij Sestrinstvo Osijek
Nositelj:doc. dr. sc. Hrvoje Brkić
Godina studija: 3
ECTS bodovi: 4
Broj sati nastave prema vrsti nastave: Predavanja 30, seminari 15,

Nastava započinje 17. 2. 2020. u 15:00 u predavaonici OB NG

Sadržaj predmeta:

Metodologija; Istraživački pristup; pregled istraživačkog procesa; vrste istraživačkih nacrta; izvori i vrste podataka; vrste mjernih skala; karakteristike mjernog postupka; sustavno opažanje; liste označavanja i skale procjene; intervju, ankete, upitnici i testovi; izvori stručne literature; Samostalno provođenje istraživanja; Oblikovanje stručnih i znanstvenih izvještaja.
Statistika; Osnovni pojmovi vjerojatnosti; tablično i grafičko prikazivanje rezultata; grupiranje rezultata; Mjere centralne tendencije i mjere varijabiliteta: aritmetička sredina, centralna vrijednost, dominantna vrijednost; raspon, standardna devijacija i koeficijent varijabilnosti; Normalna raspodjela i druge vrste distribucija; Standardizirani rezultati (z-vrijednosti, centili i decili); Pogreška aritmetičke sredine; Statistička značajnost razlike između raznih grupa podataka (t-test i hi2 test za različite vrste podataka); Povezanost među podacima - korelacija; Unos podataka i primjena navedenih statističkih postupaka u programu za statističku obradu podataka

Način izvođenja kolegija:

Studenti će za vrijeme trajanja kolegija biti obvezni izraditi istraživački rad. Temu za rad mogu izabrati sami, a naziv teme moraju poslati najkasnije do 19. 2. u 20:00 na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Rad je potrebno sastaviti prema uputama za izradu diplomskog i zavrsnih radova FDMZ-a. a moraju ga poslati najkasnije do 27. 2. 2020. u 20:00  na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Više detalja o izradi i oblikovanju rada studenti će dobiti na uvodnom predavanju.

Svi radovi će biti provjereni na plagiranje, a oni s postotkom plagiranosti većim od 50% će dobiti negativne bodove. Studenti koji ne pošalju seminarski rad do gore navedenog roka, neće moći pristupiti ispitu.

Konzultacije:

Ponedjeljkom od 08:00 do 10:00, a za vrijeme trajanja nastave sat vremena prije i poslije početka nastave u praktikumu za fiziku (Mefos) ili sobi 2.6. (Mefos). Satvremena prije i nakon predavanja.

Literatura:

1.    Marušić, M., Petrovečki, M., Petrak, J. i Marušić, A. (2000) Uvod u znanstveni rad u medicini. Zagreb: Medicinska naklada.
2.    Petz, B. (1997) Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada "Slap".
3.    materijali dani na www.physics.mefos.hr

Oblici provjer znanja:

1. studenti su za vrijeme trajanja nastave obavezni izraditi seminarski zadatak koji donosi maksimalno 20 bodova. bez poslanog seminarskog zadatka studenti nemogu pristupiti zavrsnom ispitu
2. pismeni ispit 30 pitanja sa višestrukim odgovorima (10 pitanja iz metodologije, 20 pitanja iz statistike)

NAPOMENA: seminarski rad na provjeru poslati namanje 5 dana prije pismenog ispita

Kriterij:
27-31 dovoljan (2)
32-36 dobar (3)
37-42 vrlo dobar (4)
43-50 izvrstan (5)