Katedra za biofiziku i radiologiju

Istraživački pristup u zdravstvu

Istraživački pristup u zdravstvu

Akademska godina 2019./2020.
Termin izvođenja nastave: 02.12.2019 - 13.12.2019.
Studijski program: diplomski studij fizioterapije
Nositelj:doc. dr. sc. Hrvoje Brkić
Godina studija: 1
ECTS bodovi: 5
Broj sati nastave prema vrsti nastave: Predavanja 30, seminari 30,

Nastava započinje 2. 12. 2019. u 10:00 u

 

Ciljevi predmeta:


Glavni cilj je pokazati studentu važnost izabiranja prikladnog istraživačkog pristupa; podučiti studenta kritički analizirati kvantitativna i kvalitativna istraživanja; objasniti logiku i proces kvantitativnih i kvalitativnih paradigmi u istraživanju te korist različitih metoda. Specifični cilj kolegija je osposobiti studenta u izabiranju konkretnog istraživačkog problema te pisanju prijedloga istraživanja.

Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon odslušanog kolegija student će razlikovati kvantitativni i kvalitativni istraživački pristup; definirat će glavne kvantitativne i kvalitativne metode i strategije; argumentirat će odabir određenih istraživačkih metoda.

Sadržaj predmeta:
Razvoj znanstvenog znanja i funkcija. Usporedba znanstvenih paradigmi. Razlike između kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja. Problemi prikladni za kvantitativno i/ili kvalitativno istraživanje. Razlozi za odabir određene strategije i metode kvantitativnog/kvalitativnog prikupljanja i analize podataka. Procedura prikupljanja podataka i mogući problemi. Metode analize . Interpretacija rezultata. Izvještavanje rezultata kvantitativnog/kvalitativnog istraživanja

Način ocjenjivanja:

Ispit je podjeljen u dva dijela pismeni ispit i izrada seminara, seminar se izrađuje iz statističkog dijela kolegija, izrađeni seminar studenti šalju na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


- pismeni ispit 20 pitanja (višestruki izbor), 15 iz istraživačkog dijela, 5 iz statistike – ukupno 20 bodova
- seminar – 10 bodova

            seminar mora sadržavati:

  • opis uzorka
  • hipotezu
  • popis veličina koje se mjere, svaku veličinu opisati koja je to varijabla i kojom se ljestvicom mjeri
  • opis na koji način su izabrane veličine mjerene
  • prikupljene podatke
  • metode koje su korištene u obradi podataka
  • za svaki statistički test korišten u seminaru navesti uvjete primjene i ograničenja
  • interpretacija rezultata testiranja i odluka o prihvaćanju/odbijanju hipoteze

 

Seminare predati najasnije do cetvrtka, 12.12.2019. u 12 sati (podne!)

Literatura:
Boris Petz: Osnovne statisticke metode za nematematicare

 Redoslijed izvođenja nastave:

Redosljed izvođenja nastave