Katedra za biofiziku i radiologiju

Neinvazivna radiološka dijagnostika središnjeg živčanog sustava

 

 1. Katedra za BIOFIZIKU I RADIOLOGIJU

 1. Predmet: NEINVAZIVNA RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA SREDIŠNJEG ŽIVČANOG SUSTAVA –izborni predmet

 1. Nositelj predmeta: prof.dr.sc. Zvonimir Sučić

 1. Akademska godina: 2015/2016

 1. Godina studija: 4.

 1. Termin izvođenja nastave: U dogovoru sa studentima

 1. Organizacija nastave:

 1. Broj sati nastave prema vrsti nastave: Predavanja 0 sati, seminari 25 sati; vježbe 0 sati

 1. ECTS bodovi: 2,0

 1. Redoslijed izvođenja nastave:

Redni broj

Tema

Broj sati nastave

Vrsta nastave1

Mjesto održavanja nastave2

Potrebna oprema i učila 3

Broj istovremenih skupina4

Posebni uvjeti 5

Nastavnici i suradnici

1.

Osnove anatomije lubanje i kralješnice sa njihovim anatomskim strukturama

Radiološka anatomija lubanje i kralješnice te njihov sadržaj

Konvencionalni rendgenski uređaji i tehnike pregleda

4

S

S

RDP

1

 

Prof. dr. sc. Zvonimir Sučić

Tena Sučić Radovanović, dr. med.

2.

Analiza konvencionalnih rentgenograma i mogućnosti utvrđivanja izravnih ili neizravnih kongenitalnih, patoloških ili traumatskih promjena na lubanji i kralješnici te njihovim sadržajim

4

S

S

RDP

1

 

Prof. dr. sc. Zvonimir Sučić

Tena Sučić Radovanović dr. med.

3.

Osnove uređaja za kompjutor-tomografiju (CT) i tehnike pregleda (spiralni i multidetektorski spiralni CT, CT-angiografija supraaortalnih arterija)

analiza, tako dobivenih trodimenzionalnih slojevnih snimaka, radi upoznavanja i prepoznavanja anatomskih struktura, traumatskih promjena te pojava, lokalizacija, proširenost, posljedice i vrsta patoloških procesa ili kongenitalnih anomalija neurokranijuma i kralješnice s kralješničnom moždinom (ishemije, hemoragije, tumori, anomalije/varijante, upale, tumori, paraziti, i dr.)

4

S

S

RDP

1

 

Prof. dr. sc. Zvonimir Sučić

Tena Sučić Radovanović dr. med.

4.

Osnove uređaja za magnetnu rezonanciju (MR) i tehnike pregleda analizom, ovom metodom dobivenih snimaka neurokranijuma i kralješnice, radi upoznavanja i prepoznavanja anatomskih struktura, traumatskih promjena i utvrđivanja postojanja patoloških procesa i njihove lokalizacije, veličine, vrste, proširenosti i posljedica na okolne strukture, posebno demijelinizacijskih bolesti.

Tehnike MR-angiografije i njezine mogućnosti prikaza i analize

4

S

S

RDP

1

 

Prof. dr. sc. Zvonimir Sučić

Tena Sučić Radovanović dr. med.

5.

Doppler-tehnika prikaza ekstrakranijalnih supraaortalnih arterija i vena

Analiza dobivenih nalaza radi prepoznavanja i upoznavanja s normalnom anatomijom i patološkim nalazima te njihovim utjecajima na neurološku simptomatologiju

Transkranijska Doppler-tehnika pregleda intrakranijske cirkulacije radi upoznavanja i prepoznavanja normalnog i patološkog nalaza

4

S

S

RDP

1

 

Prof. dr. sc. Zvonimir Sučić

Tena Sučić Radovanović dr. med.

6.

Rezultati komparacije radioloških nalaza i kliničke simptomatologije nekoliko neuroloških i neurokirurških bolesnika.

5

S

S

RDP

1

 

Prof. dr. sc. Zvonimir Sučić

Tena Sučić Radovanović dr. med.

NASTAVNA LITERATURA

Obavezna literatura:

 1. Krmpotić J: Kosti glave, Medicinska enciklopedija, Sv 6, Leksikografski zavod Zagreb, Zagreb 1962, str. 82.

Krmpotić J: Mozak, Medicinska enciklopedija, Sv 7, Leksikografski zavod Zagreb, Zagreb 1986, str. 97.

 1. Krmpotić J, Kovačić S: Kralježnica, Medicinska enciklopedija, Sv 6, Leksikografski zavod Zagreb, Zagreb 1962, str. 166.

 2. Krmpotić J: Leđna moždina, Medicinska enciklopedija, Sv 6, Leksikografski zavod Zagreb, Zagreb 1962, str. 332.

 3. Hebrang A, Lovrenčić M: Radiologija, Medicinska naklada Zagreb, Zagreb 2001.

 4. Katunarić D, Lovrenčić M: Tomografija-kompjutorizirana, Medicinska enciklopedija, II. dopunski svezak, Leksikografski zavod Zagreb, Zagreb 1986, str. 622.

 5. Hricak H, Margulis AR: Nuklearna magnetska rezonanca, Medicinska enciklopedija, II. dopunski svezak, Leksikografski zavod Zagreb, Zagreb 1986, str. 432.

Dopunska literatura:

 1. Demarin V, Štikovac M, Thaller N: Dopler-Sonografija krvnih žila, Školska knjiga Zagreb, Zagreb 1990.

 2. Brkljačić B: Dopler krvnih žila, Medicinska naklada Zagreb, Zagreb 2000.

 3. Pettersson H, Allison D, ed. The Complete Encyclopaedia of Medical Imaging. The Nicer Institute. Oslo 2002.

OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA

Način polaganja ispita6:

Usmeno

Ispitni rokovi7:

U dogovoru sa nastavnikom i studentima nakon održane nastave.