Katedra za biofiziku i radiologiju

MLD - razlikovna godina

 1. 1.Katedra za biofiziku i radiologiju
 1. 2.Predmet: FIZIKA I BIOFIZIKA- odabrana poglavlja (razlikovna godina)
  1. Nositelj predmeta: Izv. Prof. dr. sc. Dario Faj
 1. 4.Akademska godina: 2017./2018.
 1. 5.Godina studija: razlikovna godina
 1. 6.Termin izvođenja nastave: 3.4. 2018.
 1. 7.Organizacija nastave: turnusna
 1. 8.Broj sati nastave prema vrsti nastave:Predavanja 6 sati;seminari 10 sati;vježbe 15 sati

A

Broj sati nastave

P

S

V

B

Broj skupina

1

1

1

C

Planirani sati nastave

6

10

15

D

Norma sati

12

15

15

 1. 9.ECTS bodovi: 3
 1. 10.Redoslijed izvođenja nastave:

Redni broj

Tema

Broj sati nastave

Vrsta nastave1

Mjesto održavanja nastave2

Datum i vrijeme

Nastavnici i suradnici

1

Pregled i način izvođenja kolegija. Podjela seminara. Osnovne matematičke funkcije u biologiji i medicini: Linearna. Recipročna ovisnost. Eksponencijalna. Logaritamska. Periodična: harmonijska i neharmonijska. Vektori i operacije s vektorima. Fizikalne veličine i mjerne jedinice.

2

P12

Praktikum za fiziku (1.1)

3.4.2018. 15:00 - 16:30

 

2

Temeljni pojmovi mehanike (gibanja, sile, rad, energija, snaga). Newtonovi zakoni. Mehanika gibanja ljudskog tijela. Specijalni slučajevi (podizanje tereta, kretanje na ledu, skok u dalj, skok u vis...). Centrifugalna sila. Rješavanje numeričkih zadataka.

2

P3 S1

Praktikum za fiziku (1.1)

3.4.2018.  16:30 – 18:00

 

3

Mjerenja i analiza rezultata mjerenja. Statistika. Uvod u izvođenje praktičnih laboratorijskih vježbi. Statistička i računalna obrada podataka i način pisanja izvještaja. Cikličke vježbe (centrifuga, mikroskop, radioaktivnost, optička rešetka)

3

V123

Praktikum za fiziku (1.1)

3.4.2018. 18:00-20:30

 

4

Struktura atoma i molekula. Građa i stabilnost atomske jezgre. Radioaktivnost.Elektromagnetsko zračenje. Međudjelovanje elektromagnetskog zračenja i materije. Zakon apsorpcije. Uporaba u medicini. Uvod u spektroskopiju. Vrste spektroskopije. Uporaba spektroskopije u medicini. Rješavanje numeričkih zadataka.

4

P45S23

Praktikum za fiziku (1.1)

4.4.2018. 15:00 - 18:00

 

5

Cikličke vježbe (centrifuga, mikroskop, radioaktivnost, optička rešetka)

 4

V4567

Praktikum za fiziku (1.1)

4.4.2018. 18:00-21:00

 

6

Geometrijska optika. Dioptri i leće. Model oka, akomodacija i pogreške oka. Mikroskop. Vrste mikroskopa. Rezolucija. Pokus s optičkom klupom. Rješavanje numeričkih zadataka.

4

P6S456

Praktikum za fiziku (1.1)

5.4.2018. 15:00 – 18:00

 

7

Cikličke vježbe(centrifuga, mikroskop, radioaktivnost, optička rešetka)

4

V891011

Praktikum za fiziku (1.1)

5.4.2018. 18:00-21:00

 

8

 

4

S78910

Praktikum za fiziku (1.1)

6.4.2018. 15:00 - 18:00

 

9

Cikličke vježbe(centrifuga, mikroskop, radioaktivnost, optička rešetka)

4

V12131415

Praktikum za fiziku (1.1)

6.4.2018. 18:00-21:00

 

Konzultacije traju prije i poslije nastave za vrijeme trajanja turnusa.

NASTAVNA LITERATURA

Obavezna literatura:

 1. Jasminka Brnjas-Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2001
 2. Jasminka Brnjas-Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2011 (dostupna u knjižnici mefosa)
 3. 3.Hilyard, N.C.; Biggin, H.C.: Fizika za biologe, Školska knjiga, Zagreb 1989
 4. 4.Nastavni materijali dani na stranicama Katedre: www.physics.mefos.hr

Dopunska literatura:

 1. D. C. Giancoli: Physics: Principles with Applications, Sixth Edition, Prentice Hall, Inc., 2004.
 2. Haliday, D.; Resnick, R.; Walker, J.: Fundamentals of Physics, J. Wiley & Sons, New York, 2001.
 3. Hademenos, G. J. : Physics for Pre-med, Biology and Allied Health Students, McGraw Hill, New York, 1997.

OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA

Način polaganja ispita6:

Ispit je podijeljen na četiri dijela:
(1)
praktični dio – tijekom izvođenja praktičnih vježbi do 2 boda
(2)
pismeni ispit – 20 pitanja sa višestrukim odgovorima
(3) seminar

 1. Problemski – izrada seminara na zadan zadatak – najviše 3 boda - ocjena
 2. Sudjelovanje u rješavanju numeričkih zadataka – najviše 1 bod

Kriterij:

13-14 dovoljan (2)
15-17 dobar (3)
18-21 vrlo dobar (4)
21-26 izvrstan (5);

 1. usmeniispit (ukoliko student želi može umjesto pismenog ispita prijaviti usmeni ispit).

  Ispit će biti 14. 4. (subota) u 10:00 u Praktikumu za fiziku

KONZULTACIJE :

Za vrijeme održavanja nastave sat vremena prije i nakon predavanja, ostatak godine ponedjeljak od 08:00 do 10:00

 

PLAN ANGAŽMANA NASTAVNIKA I SURADNIKA:

Nastavnici i suradnici u radnom odnosu

 

ZVANJE

% kum

IME I PREZME

NASTAVNI SATI

UKUPNO NORMA SATI

P

S

V

 

Redoviti profesor

50

Dario Faj

5

3

7

 
 

Docent

50

Hrvoje Brkić

1

7

8

 

 

 

RB Ime Prezime Vježba za prvi dan Seminar
1. Maja Begović Mikroskop 1.1, 1.2
2. Martina Blažević Mikroskop 2
3. Helena Bogunović Mikroskop 4
4. Tea Drožđek Mikroskop 9
5. Tena Grujić Optička rešetka 3
6. Dragana Hac Optička rešetka 5
7. Goran Linić Optička rešetka 10
8. Iris Morić Optička rešetka 17
9. Ana Radman Centrifuga 19
10. Klara Rumbočić Centrifuga 22
11. Anamarija Smirčić Centrifuga 16.1,16.2