Katedra za biofiziku i radiologiju

MLD - razlikovna godina

 1. Katedra za biofiziku i radiologiju

 1. Predmet: FIZIKA I BIOFIZIKA- odabrana poglavlja (razlikovna godina)

 2. Nositelj predmeta: Izv. Prof. dr. sc. Dario Faj

 1. Akademska godina: 2015./2016.

 1. Godina studija: razlikovna godina

 1. Termin izvođenja nastave: 11.3. 2017.

 1. Organizacija nastave: turnusna

 1. Broj sati nastave prema vrsti nastave:Predavanja 6 sati;seminari 10 sati;vježbe 15 sati

A

Broj sati nastave

P

S

V

B

Broj skupina

1

1

1

C

Planirani sati nastave

6

10

15

D

Norma sati

12

15

15

 1. ECTS bodovi: 3

 1. Redoslijed izvođenja nastave:

Redni broj

Tema

Broj sati nastave

Vrsta nastave1

Mjesto održavanja nastave2

Oznaka skupina

Datum i vrijeme

Nastavnici i suradnici

1

Pregled i način izvođenja kolegija. Podjela seminara. Osnovne matematičke funkcije u biologiji i medicini: Linearna. Recipročna ovisnost. Eksponencijalna. Logaritamska. Periodična: harmonijska i neharmonijska. Vektori i operacije s vektorima. Fizikalne veličine i mjerne jedinice.

2

P12

Praktikum za fiziku (1.1)

Svi

11.3.2017

10:00 - 11:30

Izv. prof. dr. sc. Dario Faj

2

Temeljni pojmovi mehanike (gibanja, sile, rad, energija, snaga). Newtonovi zakoni. Mehanika gibanja ljudskog tijela. Specijalni slučajevi (podizanje tereta, kretanje na ledu, skok u dalj, skok u vis...). Centrifugalna sila. Rješavanje numeričkih zadataka.

2

P3 S1

Praktikum za fiziku (1.1)

Svi

11.3.2017

11:30 – 13:00

Izv. prof. dr. sc. Dario Faj

3

Mjerenja i analiza rezultata mjerenja. Statistika. Uvod u izvođenje praktičnih laboratorijskih vježbi. Statistička i računalna obrada podataka i način pisanja izvještaja. Cikličke vježbe (centrifuga, mikroskop, radioaktivnost, optička rešetka)

5

V12345

Praktikum za fiziku (1.1)

A

11.3.201

13:00-18:00

Dr. sc. Hrvoje Brkić

4

Mjerenja i analiza rezultata mjerenja. Statistika. Uvod u izvođenje praktičnih laboratorijskih vježbi. Statistička i računalna obrada podataka i način pisanja izvještaja. Cikličke vježbe (centrifuga, mikroskop, radioaktivnost, optička rešetka)

5

V12345

Praktikum za biokemiju (1.1)

B

11.3.201

13:00-18:00

Izv. prof. dr. sc. Dario Faj

5

Struktura atoma i molekula. Građa i stabilnost atomske jezgre. Radioaktivnost.Elektromagnetsko zračenje. Međudjelovanje elektromagnetskog zračenja i materije. Zakon apsorpcije. Uporaba u medicini. Uvod u spektroskopiju. Vrste spektroskopije. Uporaba spektroskopije u medicini. Rješavanje numeričkih zadataka.

4

P45S23

Praktikum za fiziku (1.1)

Svi

18.3.2017

10:00 - 13:00

Izv. prof. dr. sc. Dario Faj

6

Cikličke vježbe (centrifuga, mikroskop, radioaktivnost, optička rešetka)

 5

V678910

Praktikum za fiziku (1.1)

A

18.3.2017

13:00-18:00

Dr. sc. Hrvoje Brkić

7

Cikličke vježbe (centrifuga, mikroskop, radioaktivnost, optička rešetka)

 5

V678910

Praktikum za biokemiju(1.1)

A

18.3.2017

13:00-18:00

Izv. prof. dr. sc. Dario Faj

8

Geometrijska optika. Dioptri i leće. Model oka, akomodacija i pogreške oka. Mikroskop. Vrste mikroskopa. Rezolucija. Pokus s optičkom klupom. Rješavanje numeričkih zadataka.

4

P6S456

Praktikum za fiziku (1.1)

Svi

25.3.2017

10:00 – 13:00

Izv. prof. dr. sc. Dario Faj

9

Cikličke vježbe(centrifuga, mikroskop, radioaktivnost, optička rešetka)

5

V1112131415

Praktikum za fiziku (1.1)

A

25.3.2017

13:00-18:00

Dr. sc. Hrvoje Brkić

7

Cikličke vježbe(centrifuga, mikroskop, radioaktivnost, optička rešetka)

5

V1112131415

Praktikum za biokemiju (1.1)

A

25.3.2017

13:00-17:00

Izv. prof. dr. sc. Dario Faj

8

Spektroskopija.

4

S78910

Praktikum za fiziku (1.1)

A

25.3.201

17:00 - 20:00

Dr. sc. Hrvoje Brkić

Konzultacije traju prije i poslije nastave za vrijeme trajanja turnusa.

NASTAVNA LITERATURA

Obavezna literatura:

 1. Jasminka Brnjas-Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2001

 2. Jasminka Brnjas-Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2011 (dostupna u knjižnici mefosa)

 3. Hilyard, N.C.; Biggin, H.C.: Fizika za biologe, Školska knjiga, Zagreb 1989

 4. Nastavni materijali dani na stranicama Katedre: www.physics.mefos.hr

Dopunska literatura:

 1. D. C. Giancoli: Physics: Principles with Applications, Sixth Edition, Prentice Hall, Inc., 2004.

 2. Haliday, D.; Resnick, R.; Walker, J.: Fundamentals of Physics, J. Wiley & Sons, New York, 2001.

 3. Hademenos, G. J. : Physics for Pre-med, Biology and Allied Health Students, McGraw Hill, New York, 1997.

OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA

Način polaganja ispita6:

Ispit je podijeljen na četiri dijela:
(1)
praktični dio – tijekom izvođenja praktičnih vježbi do 2 boda
(2)
pismeni ispit – 20 pitanja sa višestrukim odgovorima
(3) seminar

 1. Problemski – izrada seminara na zadan zadatak – najviše 3 boda

 2. Sudjelovanje u rješavanju numeričkih zadataka – najviše 1 bod

Kriterij:

13-14 dovoljan (2)
15-17 dobar (3)
18-21 vrlo dobar (4)
21-26 izvrstan (5);

(4) usmeniispit (ukoliko student želi može umjesto pismenog ispita prijaviti usmeni ispit).

KONZULTACIJE :

Za vrijeme održavanja nastave sat vremena prije i nakon predavanja, ostatak godine ponedjeljak od 08:00 do 10:00


Ispitni rokovi:

1.

1.4. 10:00.

Zimski semestar - izvanredni rok

2.

 

Zimski semestar - izvanredni rok

3.

 

redoviti rok

4.

 

redoviti rok

5.

 

Ljetni semestar - izvanredni rok

6.

 

Ljetni semestar - izvanredni rok

7.

 

redoviti rok

8.

 

redoviti rok

9.

 

redoviti rok

10.

 

redoviti rok

 

PLAN ANGAŽMANA NASTAVNIKA I SURADNIKA:

Nastavnici i suradnici u radnom odnosu

R.BR.

ZVANJE

% kum

IME I PREZME

NASTAVNI SATI

UKUPNO NORMA SATI

P

S

V

1.

Izvanredni profesor

100

Dario Faj

6

6

15

34

2.

Viši asistent

100

Hrvoje Brkić

0

4

15

23

               

POPIS STUDENATA RAZLIKOVNE GODINE ZA KOLEGIJ IZ FIZIKE:

 1. MARTINA ABRAMOVIĆ

 2. NIKOLINA BATAK

 3. ANITA BREŠKI

 4. VIKTORIJA CIGLER

 5. SABINA DREMPETIĆ

 6. PETRA DUPČIĆ

 7. IVONA ĐUMLIJA

 8. JELENA HAJAK

 9. MIRELA JANJIĆ

 10. MATEA JUNAKOVIĆ

 11. TEA KOSIR

 12. RENATA KUNDID

 13. ENA LIBER

 14. DANIJELA MARKULIN

 15. MATEA MATIĆ

 16. GLORIA MIKAN

 17. ANTE PERICA

 18. TANJA PERKOVIĆ

 19. LUKA PEŠUT

 20. IVANA SUDARŽ

 21. MAJA ŠARE

 22. KRISTINA ŠTINGL

 23. IRIS ŠTRBAT

 24. SENKA TOPLAK