Katedra za biofiziku i radiologiju

Medicinska fizika i biofizika, Osijek, 2017./18.

    1.Katedra: KATEDRA ZA BIOFIZIKU I RADIOLOGIJU

    2.Predmet: MEDICINSKA FIZIKA I BIOFIZIKA

    3.Nositelj predmeta: izv. prof. dr. sc. Dario Faj

    4.Akademska godina:2017./18.

    5.Godina studija: I.

    6.Termin izvođenja nastave: 22.01.2018 - 16.02.2018

   10.ECTS bodovi: 6

NASTAVNA LITERATURA

Obavezna literatura:
Jasminka Brnjas - Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2001. ISBN: 9531761566. J. Brnjas-Kraljević: Fizika 1, Struktura tvari i dijagnostičke metode, Medicinska naklada, Zagreb, 2001.
Literatura Katedre dana na  web stranici Katedre: www.physics.mefos.hr
Dopunska literatura:
Franjo Šolić, Gordana Žauhar: FIZIKA ZA MEDICINARE, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka 2013.
D. C. Giancoli: Physics: Principles with Applications, Sixth Edition, Prentice Hall, Inc., 2004. ISBN: 0130606200.
G. Rontó, I. Tarján, L. Berkes, S. Györgyi: An Introduction to Biophysics with Medical Orientation, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999. ISBN: 9630576074.


OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA

Način polaganja ispita:
Ispit je podijeljen na četiri dijela:
(1) praktični ispit – donosi do 2 boda, za prolaz je potrebnan 1 bod. Jednom položen, završni praktični ispit priznaje se do kraja akademske godine.
(2) pismeni ispit – 40 pitanja sa višestrukim odgovorima  
(3) seminari
a)    Problemski – izrada seminara na zadan zadatak i prezentacija ostalim studentima – najviše 3 boda (način ocjenjivanja)
b)    Sudjelovanje u rješavanju numeričkih zadataka – najviše 1 bod
c)    Pismene i usmene provjere znanja tijekom nastave – najviše 4 boda
Kriterij:
27-31 dovoljan (2)
32-35 dobar (3)
36-41 vrlo dobar (4)
42-50 izvrstan (5)

 (4) usmeni ispit (ukoliko student želi može umjesto pismenog ispita prijaviti usmeni ispit).

KONZULTACIJE :

Za vrijeme održavanja nastave sat vremena prije i nakon predavanja, ostatak godine ponedjeljak od 08:00 do 10:00

Ispitni rokovi:

1. 17.02.2017.    redoviti rok
2. 15.06.2017.    redoviti rok
3. 06.07.2017.    redoviti rok
4. 06.09.2017.    redoviti rok
5. 20.09.2017.    redoviti rok

 Redosljed izvođenja nastave

Redosljed izvođenja nastave

Raspored studenata po skupinama