Katedra za biofiziku i radiologiju

Medicinska fizika i biofizika, Osijek, 2020./21.

Opis kolegija

1.Katedra: KATEDRA ZA BIOFIZIKU I RADIOLOGIJU

2.Predmet: MEDICINSKA FIZIKA I BIOFIZIKA

3.Nositelj predmeta: prof. dr. sc. Dario Faj

4.Akademska godina:2020./21.

5.Godina studija: I.

6.ECTS bodovi: 6

 

Obavezna literatura:
1. Jasminka Brnjas - Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2001. ISBN: 9531761566. J. Brnjas-Kraljević: Fizika 1, Struktura tvari i dijagnostičke metode, Medicinska naklada, Zagreb, 2001.
2. Literatura Katedre dana na  web stranici Katedre:  www.physics.mefos.hr i u sutavu Merlin

Dopunska literatura:
1. Franjo Šolić, Gordana Žauhar: FIZIKA ZA MEDICINARE, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka 2013.
2. D. C. Giancoli: Physics: Principles with Applications, Sixth Edition, Prentice Hall, Inc., 2004. ISBN: 0130606200.
3. G. Rontó, I. Tarján, L. Berkes, S. Györgyi: An Introduction to Biophysics with Medical Orientation, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999. ISBN: 9630576074.


OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA

Način polaganja ispita:
Ispit je podijeljen na četiri dijela:
(1) praktični ispit – Studenti će tijekom nastave odraditi dvije praktične vježbe u praktikumu (1. jat zgrade u krugu KBCO). Svaka vježba biti će ocjenjena s najviše 3 boda. Četiri preostale vježbe odraditi će se u e-formatu, svaka takva vježba ocijeniti će se najviše jednim bodom. Ukupno vježbe najviše donose 10 bodova.
(2) pismeni ispit – 40 pitanja sa višestrukim odgovorima  
(3) seminari
a) Problemski – izrada seminara na zadan zadatak – najviše 3 boda. Seminar se ne prezentira, nego ga je potrebno poslati do 21. 1. u 21:00 na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Potrebno je napisati 3-5 A4 stranice, veličina fonta 12, prored 1,5. Seminare poslati u PDF formatu. SVI seminari biti će uspoređeni te će slaganje s već postojećim tekstom veće od 50 % biti ocijenjeno s -3 (tri negativna) boda.
b) Sudjelovanje u nastavi tijekom predavanja – najviše 1 bod
c) Pismene provjere znanja tijekom nastave – najviše 6 bodova
Kriterij:
33-35 dovoljan (2)
36-41 dobar (3)
42-50 vrlo dobar (4)
51-60 izvrstan (5)

 (4) usmeni ispit (ukoliko student želi može umjesto pismenog ispita prijaviti usmeni ispit).

 

KONZULTACIJE :

Za vrijeme održavanja nastave sat vremena prije i nakon predavanja, ostatak godine ponedjeljak od 08:00 do 10:00

Ispitni rokovi:

1. 10. 2. 2021.

2. 24. 2. 2021.

3. 23. 6. 2021.

4.  7.  7. 2021.

5.  1. 9.  2021.

6. 15. 9. 2021.

Raspored:

Predavanja se održavaju putem sustava MS Teams:

 

11.1. PON

 

 

12:00 – 15:00

UVOD, Pregled kolegija.Uvod. Podjelaseminara i načinizvođenja. Inicijalnitest

15:00 – 17:00

Uvod Uvod u izvođenjepraktičnih vježb

12.1.

UTO

08:30 – 11:30

Struktura atoma imolekula. Građa istabilnost atomskejezgre.Radioaktivnost.Strukturamolekule.Kovalentna, ionskai polarna vezanja.Energijska stanja umolekuli.

13.1. SRI

 

 

 

08:30 – 11:30

Mehanika. Pojamsile i energije.Gibanje čvrstihtijela. Energijatijela. Newtonovizakoni. Primjeri(gibanja,centrifugalnasila,...)

13:00 – 16:00

Praktične vježbe (zgrada u krugu KBC) Grupa 1

16:00 – 19:00

Praktične vježbe (zgrada u krugu KBC) Grupa 2

14.1. CET

 

 

 

08:30 – 11:30

Hidrostatika ihidrodinamika.Tlak. Fizika plinovai primjer primjene umedicini. Pascalovzakon, hidrostatskitlak, uzgon.Bernoullijev zakon

13:00 – 16:00

Praktične vježbe (zgrada u krugu KBC) Grupa 3

16:00 – 19:00

Praktične vježbe (zgrada u krugu KBC) Grupa 4

15.1. PET

 

 

 

 

08:30 – 11:30

Titranje kao izvorvala. Zvučnival.Širenje zvučnogvala kroz prostor.Audiometria;izofonske krivulje.Nivo intenziteta.dB. Nivo glasnoće.Odnos fizikalnih ifiziološkihparametara

13:00 – 16:00

Praktične vježbe (zgrada u krugu KBC) Grupa 5

16:00 – 19:00

Praktične vježbe (zgrada u krugu KBC) Grupa 6

16.1.

SUB

09:00

Online provjera znanja 1

       

18.1.

PON

08:30 – 11:15

Električno i magnetsko polje. Polarizacija. Indukcija. Akcijski potencijal. Fizikalne osnove EKG, EEG I EEG.

19.1.

UTO

08:30 – 11:30

Tkiva u električnom i magnetskom polju

20.1.

SRI

08:30 – 11:30

Termodinamika.Zakonitermodinamike.Kalorimetar.Termodinamikabioloških sustava.Prijenos energije.Difuzija.

21.1.

CET

08:30 – 11:30

Optika.Elektromagnetskival; lom refleksija,ogib, disperzija.Geometrijskaoptika. Širenjesvijetlosti krozprostor

22.1.

PET

08:30 – 10:00

Seminar modeliranje biomakromolekula Empirijske metode, semienpirijske metode, kvantnomehaničke metode. Kombinirani pristuo QM/MM. Vizualizacija biomakromolekula

   

21:00

Rok za predaju seminarskih radova

23.1.

SUB

09:00

Online provjera znanja 2

Raspored studenata po skupinama za održavanje vježbi, raspored seminarskih zadataka po studentima i popis seminarskih zadataka nalaze se u sustavu Merlin