Katedra za biofiziku i radiologiju

Medicinska fizika i biofizika, Osijek, 2019./20.

    1.Katedra: KATEDRA ZA BIOFIZIKU I RADIOLOGIJU

    2.Predmet: MEDICINSKA FIZIKA I BIOFIZIKA

    3.Nositelj predmeta: izv. prof. dr. sc. Dario Faj

    4.Akademska godina:2019./20.

    5.Godina studija: I.

    6.Termin izvođenja nastave: 7.01.2020. - 30.01.2020.

  10.ECTS bodovi: 6

NASTAVNA LITERATURA nalazi se na sustavu Merlin

Obavezna literatura:
Jasminka Brnjas - Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2001. ISBN: 9531761566. J. Brnjas-Kraljević: Fizika 1, Struktura tvari i dijagnostičke metode, Medicinska naklada, Zagreb, 2001.
Literatura Katedre dana na  web stranici Katedre: www.physics.mefos.hr
Dopunska literatura:
Franjo Šolić, Gordana Žauhar: FIZIKA ZA MEDICINARE, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka 2013.
D. C. Giancoli: Physics: Principles with Applications, Sixth Edition, Prentice Hall, Inc., 2004. ISBN: 0130606200.
G. Rontó, I. Tarján, L. Berkes, S. Györgyi: An Introduction to Biophysics with Medical Orientation, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999. ISBN: 9630576074.


OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA

Način polaganja ispita:
Ispit je podijeljen na četiri dijela:
(1) praktični ispit – donosi do 4 boda, za prolaz je potrebno 2 boda. Jednom položen, završni praktični ispit priznaje se do kraja akademske godine. Prije i tijekom izvođenja pojedine vježbe studenti mogu dobiti 1 ocjenski bod za svaku vježbu (ukupno 6), ili udaljeni s izvođenja vježbe zbog nepripremljenosti.
(2) pismeni ispit – 40 pitanja sa višestrukim odgovorima  
(3) seminari
a)    Problemski – izrada seminara na zadan zadatak i prezentacija ostalim studentima – najviše 3 boda (način ocjenjivanja)
b)    Sudjelovanje u rješavanju numeričkih zadataka – najviše 1 bod
c)    Pismene i usmene provjere znanja tijekom nastave – najviše 6 bodova
Kriterij:
33-35 dovoljan (2)
36-41 dobar (3)
42-50 vrlo dobar (4)
51-60 izvrstan (5)

 (4) usmeni ispit (ukoliko student želi može umjesto pismenog ispita prijaviti usmeni ispit).

Uvid u praktične ispite moguć je u četvrtak u 11:00 u praktikumu za fiziku (Mefos) ili u ponedjeljak u 08:00

KONZULTACIJE :

Za vrijeme održavanja nastave sat vremena prije i nakon predavanja, ostatak godine ponedjeljak od 08:00 do 10:00

Ispitni rokovi:

1. 1. 2. 2020.    redoviti rok
3. 13. 02. 2020.
2. 18. 06. 2020.    redoviti rok
3. 9. 07. 2020.    redoviti rok
4. 3. 09. 2020.    redoviti rok
5. 17. 09. 2020.    redoviti rok

 Redosljed izvođenja nastave

Redosljed izvođenja nastave