Katedra za biofiziku i radiologiju

Funkcijski dinamički segment kralješnice

 

  1. Katedra Katedra : Katedra za onkologiju i radiologiju

  1. Predmet: Funkcijski dinamički segment kralješnice

  1. Akademska godina: 2015./2016.

  1. Godina studija: 4

  1. Termin izvođenja nastave: veljača 2016. godine

  1. Organizacija nastave: turnusna

  1. Broj sati nastave prema vrsti nastave: Predavanja sati, 25 seminari sati; vježbe sati

Ukupan broj grupa: Predavanja grupa; seminari grupa; vježbe grupa

  1. ECTS bodovi:

  1. Redoslijed izvođenja nastave:

Redni broj

Tema

Broj sati nastave

Vrsta nastave1

Mjesto održavanja nastave2

Potrebna oprema i učila 3

Broj istovremenih skupina4

Posebni uvjeti 5

Nastavnici i suradnici

1.

Uočavanje anatomskih struktura (paravertebralne strukture, te strukture u spiralnom kanalu)

- standardne snimke, funkcijske snimke-analiza

5

S

P

RPD

1

 

Doc dr. sc. .Branka Kristek

2.

Mjerenje AP i transverzalnog promjera spiralnog kanala-razlike u vratnom torakalnom i lombalnom segmentu

5

S

P

RPD

1

 

Doc.dr. sc. Branka Kristek

3.

Dinamički segment kralježnice na mijelogramu-uočavanje korijenova živaca te lateralni recus kao morfološki entitet

5

S

P

RPD

1

 

Doc.dr. sc. Branka Kristek

4.

CT i MR obrada kralježnice

- sličnosti i razlike

5

S

P

RPD

1

 

Doc.dr. sc. Branka Kristek

5.

Intervertebralni disk-patologija diska te analiza L/s područja-najčešće uočljiva patologija diska

5

S

P

RPD

1

 

Doc.dr. sc.Branka Kristek

6.

kolokvij

             

NASTAVNA LITERATURA

Obavezna literatura: A. Hebrang, Ratimira Klarić-Čustović: "Radiologija", Medicinska naklada, 2007. godina

Dopunska literatura: Josip Stojanović: "Trzajna ozljeda vratne kralježnice - riješena enigma", Naklada Ljevak Zagreb, 2006. godina

OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA

Način polaganja ispita6: pismeni

Ispitni rokovi7:

Redoviti: ožujak 2016.

Izvanredni: ožujak 2016.

PLAN ANGAŽMANA NASTAVNIKA I SURADNIKA: