Katedra za biofiziku i radiologiju

Fizioterapija ORAHOVICA

 1. Katedra za Biofiziku i radiologiju

 2. Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Fizioterapija

 3. 3.Predmet: Fizika s osnovama radiologije

 4. Nositelj predmeta: Izv.prof.dr.sc. Dario Faj

 5. Suradnici na predmetu zaposleni na MF Osijek: doc. dr.sc. Hrvoje Brkić, Ana Ivković, asistent, doc. dr.sc. Mladen Kasabašić, Ivana Krpan, prof.

 1. ECTS bodovi: 3

 2. Akademska godina: 2019./2020.

 3. Godina studija: 1

 4. Termin izvođenja nastave: 18.11.2019. - 29.11.2018.

 5. Organizacija nastave: Turnusna

 6. Broj sati nastave prema vrsti nastave:   Predavanja: 30 sati; seminari 0 sati; vježbe 15 sati

Broj studenata: 30

A

Broj sati nastave

P45

S0

V15

B

Broj skupina

1

0

3

C

Planirani sati nastave

45

0

45

D

Norma sati

90

0

45

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s osnovnim konceptima izabranih područja biofizike i njihova primjene u fizioterapiji. Usvajanje znanja potrebnih za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline i kliničkih znanosti. Upoznati studenta s osnovama radioloških metoda primjenjivim u fizioterapiji i osnova zaštite od zračenja u medicini. Cilj je poticati na analitički, kvantitativni pristup u proučavanju funkcija ljudskog tijela

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

Sadržaj predmeta:

Fizikalne veličine i jedinice; mehanika krutog tijela; sile, moment sile, poluge u terapiji, elastične deformacije, elastična svojstva kosti, krvnih žila i mišića; mehanika tekućina i plinova; hidrostatika, zakoni idealnog plina, pojave u vezi s napetošću, viskozna svojstva, difuzija; akustika i ultrazvuk; termodinamika biološkog sustava; elektromagnetsko zračenje i primjena u medicini; osnove elektriciteta i magnetizma, elektricitet u mirovanju; elektricitet u gibanju; elektromagnetizam; izmjenične struje; elektrokemijske pojave; fiziološko djelovanje električne struje; osnovni elektronički elementi i sklopovi; generatori različitih impulsa; osnovni uređaji u elektroterapiji; metode elektroterapije; učinci električne struje i zaštita.

OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA

Način polaganja ispita:
Ispit je podijeljen na četiri dijela:
(1) praktični ispit – donosi do 4 boda, za prolaz je potrebno 2 boda. Jednom položen, završni praktični ispit priznaje se do kraja akademske godine. Prije i tijekom izvođenja pojedine vježbe studenti mogu dobiti 1 ocjenski bod za svaku vježbu (ukupno 6), ili udaljeni s izvođenja vježbe zbog nepripremljenosti.
(2) pismeni ispit – 40 pitanja sa višestrukim odgovorima  
(3) seminari
a)    Problemski – izrada seminara na zadan zadatak i prezentacija ostalim studentima – najviše 3 boda (način ocjenjivanja)
b)    Sudjelovanje u rješavanju numeričkih zadataka – najviše 1 bod
c)    Pismene i usmene provjere znanja tijekom nastave – najviše 6 bodova
Kriterij:
33-35 dovoljan (2)
36-41 dobar (3)
42-50 vrlo dobar (4)
51-60 izvrstan (5)

 (4) usmeni ispit (ukoliko student želi može umjesto pismenog ispita prijaviti usmeni ispit).

 

Gornji način polaganja može se zamijeniti usmenim ispitom. student je dužan najaviti usmeni ispit 7 dana prije održavanja ispitnog roka. Način ocjenjivanja

 

Literatura:

Obavezna literatura:

 1. Zvonimir Jakobović: Fizika i elektrotehnika, Zagreb, 1998.(dostupno u knjižnici Veleučilišta u Vukovaru, u postupku nabave u knjižnici Mefosa)

 2. Jasminka Brnjas-Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2011 (dostupna u knjižnici mefosa)

 3. 3.Nastavni materijali dani na stranicama Katedre: www.physics.mefos.hr

Dopunska literatura:

 1. Srednjoškolski udžbenici iz fizike

 2. D. C. Giancoli: Physics: Principles with Applications, Sixth Edition, Prentice Hall, Inc., 2004.

 3. Haliday, D.; Resnick, R.; Walker, J.: Fundamentals of Physics, J. Wiley & Sons, New York, 2001.

 4. Hademenos, G. J. : Physics for Pre-med, Biology and Allied Health Students, McGraw Hill, New York, 1997.

Način informiranja o predmetu i terminima održavanja konzultacija s nastavnicima i asistentima

Konzultacije traju prije i poslije nastave za vrijeme trajanja turnusa, te svaki ponedjeljak od 08:00 do 10:00 sati. Također dostupan je mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. za sve upite nastavnicima.

Redosljed izvođenja nastave

Redosljed izvođenja nastave