Katedra za biofiziku i radiologiju

Fizika i biofizika, MLD, Osijek, 2017./18.

1.    Katedra za biofiziku i radiologiju

2.    Predmet:  FIZIKA I BIOFIZIKA

3.    Nositelj predmeta: Izv. Prof. dr. sc. Dario Faj

4.    Akademska  godina:  2017./2018.

5.    Godina studija: I

6.    Termin izvođenja nastave: 12.02.2018 - 02.03.2018

7.    Organizacija nastave: turnusna

8.    Broj sati nastave prema vrsti nastave:Predavanja 15 sati;seminari 10 sati;vježbe 25  sati

9.    ECTS bodovi: 5

10.    Redoslijed izvođenja nastave:

Konzultacije traju prije i poslije nastave za vrijeme trajanja turnusa.
NASTAVNA LITERATURA
Obavezna literatura:

1.    Jasminka Brnjas-Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2001
2.    Jasminka Brnjas-Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2011 (dostupna u knjižnici mefosa)
3.    Hilyard, N.C.; Biggin, H.C.: Fizika za biologe, Školska knjiga, Zagreb 1989
4.    Nastavni materijali dani na stranicama Katedre: www.physics.mefos.hr
Dopunska literatura:
1.    D. C. Giancoli: Physics: Principles with Applications,  Sixth Edition, Prentice Hall, Inc., 2004.
2.    Haliday, D.; Resnick, R.; Walker, J.: Fundamentals of Physics, J. Wiley & Sons, New York, 2001.
3.    Hademenos, G. J. : Physics for Pre-med, Biology and Allied Health Students, McGraw Hill, New York, 1997.
OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA
Način polaganja ispita6:
Ispit je podijeljen na četiri dijela:
(1) praktični ispit – donosi do 2 boda, za prolaz je potrebnan 1 bod. Jednom položen, završni praktični ispit priznaje se do kraja akademske godine.
(2) pismeni ispit – 40 pitanja sa višestrukim odgovorima  
(3) seminari
a)    Problemski – izrada seminara na zadan zadatak i prezentacija ostalim studentima – najviše 3 boda
b)    Sudjelovanje u rješavanju numeričkih zadataka – najviše 1 bod
c)    Pismene i usmene provjere znanja tijekom nastave – najviše 4 boda

Kriterij:
27-31 dovoljan (2)
32-35 dobar (3)
36-41 vrlo dobar (4)
42-50 izvrstan (5)

 (4) usmeni ispit (ukoliko student želi može umjesto pismenog ispita prijaviti usmeni ispit).

 

KONZULTACIJE :

Za vrijeme održavanja nastave sat vremena prije i nakon predavanja, ostatak godine ponedjeljak od 08:00 do 10:00

Redosljed izvođenja nastave

Redosljed izvođenja nastave


Ispitni rokovi:
1.    3.03.2017  
2.    15.06.2017   
3.    6.07.2017  
4.    6.09.2017   
5.    20.09.2017   

Popis sutdenata s rasporedom po skupinama