Katedra za biofiziku i radiologiju

Fizika i biofizika, MLD, Osijek, 2020./21.

1.    Katedra za biofiziku i radiologiju

2.    Predmet:  FIZIKA I BIOFIZIKA

3.    Nositelj predmeta: prof. dr. sc. Dario Faj

4.    Akademska  godina:  2020./2021.

5.    Godina studija: I

6.    Termin izvođenja nastave: 2. 3. 2021. - 15 .6.2021.

7.    Organizacija nastave: turnusna

8.    Broj sati nastave prema vrsti nastave: Predavanja 15 sati; seminari 10 sati; vježbe 25  sati

9.    ECTS bodovi: 5

Konzultacije traju prije i poslije nastave za vrijeme trajanja turnusa.

NASTAVNA LITERATURA kao i raspored studenata po skupinama nalazi se na sustavu Merlin

Obavezna literatura:

1.    Jasminka Brnjas-Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2001
2.    Jasminka Brnjas-Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2011 (dostupna u knjižnici mefosa)
3.    Hilyard, N.C.; Biggin, H.C.: Fizika za biologe, Školska knjiga, Zagreb 1989
4.    Nastavni materijali dani na stranicama Katedre: www.physics.mefos.hr

Dopunska literatura:
1.    D. C. Giancoli: Physics: Principles with Applications,  Sixth Edition, Prentice Hall, Inc., 2004.
2.    Haliday, D.; Resnick, R.; Walker, J.: Fundamentals of Physics, J. Wiley & Sons, New York, 2001.
3.    Hademenos, G. J. : Physics for Pre-med, Biology and Allied Health Students, McGraw Hill, New York, 1997.

OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA

Način polaganja ispita:
Ispit je podijeljen na četiri dijela:
(1) praktični ispit – donosi do 4 boda, za prolaz je potrebno 2 boda. Jednom položen, završni praktični ispit priznaje se do kraja akademske godine. Prije i tijekom izvođenja pojedine vježbe studenti mogu dobiti 1 ocjenski bod za svaku vježbu (ukupno 6), ili udaljeni s izvođenja vježbe zbog nepripremljenosti.
(2) pismeni ispit – 40 pitanja sa višestrukim odgovorima  
(3) seminari
a)    Problemski – izrada seminara na zadan zadatak i prezentacija ostalim studentima – najviše 3 boda (način ocjenjivanja)
                            - Seminar se ne prezentira, nego ga je potrebno poslati do 12. 3. u 16:00 na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Potrebno je napisati 3-5 A4 stranice, veličina fonta 12. SVI seminari će biti uspoređeni te će slaganje s već postojećim tekstom biti ocijenjeno s -3 (tri negativna) boda.
b)    Sudjelovanje u rješavanju numeričkih zadataka – najviše 1 bod
c)    Pismene i usmene provjere znanja tijekom nastave – najviše 6 bodova

Kriterij:
33-35 dovoljan (2)
36-41 dobar (3)
42-50 vrlo dobar (4)
51-60 izvrstan (5)

 (4) usmeni ispit (ukoliko student želi može umjesto pismenog ispita prijaviti usmeni ispit).

 

KONZULTACIJE :

Za vrijeme održavanja nastave sat vremena prije i nakon predavanja, ostatak godine ponedjeljak od 08:00 do 10:00