Katedra za biofiziku i radiologiju

Fizika, fizioterapija Vukovar, 2017./18.

Opis kolegija

Opća fizika u kontekstu fizioterapije.
Fizika je obavezan kolegij za studente fizioterapije. Studenti pohađaju kolegij Fizika tijekom prve godine studija.
Više detalja o ulozi fizike u studiju medicine možete pronaći ovdje .

Sadržaj
Pregled kolegija. Uvod. Matematičke funkcije. Tijelo u prostoru i vremenu. Gibanje. Sile. Mirovanje tijela. Pojave u tekućinama i plinovima. Strujanje tekućina. Toplina i temperatura. Mjerenje temperature. Toplinska svojstva tvari i tijela. Klima. Elektricitet u mirovanju. Elektricitet u gibanju. Elektromagnetizam i izmjenične struje. Čovjek i elektricitet. Osnove elektronike. Uređaji za galvanizaciju. Uređaji za elektrostimulaciju. Uređaji za dijatermiju. Uređaj za ultrazvuk. Uvod u praktikum. Račun pogrešaka i crtanje grafova.

Nastavnici i suradnici
Prof. dr. sc. Dario Faj.
doc. dr. sc. Mladen Kasabašić
doc. dr. sc. Hrvoje Brkić

Mjesto izvođenja nastave
Predavanja: Vukovar - predavaonica na studiju fizioterapije
Laboratorijske vježbe: Osijek - Medicinski fakultet
1.1 (vježbaonica za fiziku),

Vrijeme izvođenja nastave

Predavanja akademske godine 2017./2018.
Za detaljni raspored predavanja pogledati www.vevu.hr

Satnica
Predavanja: 45 sati.
Vježbe: 15 sati.

Način polaganja ispita
Ispit je podijeljen na tri dijela:
(1) završni laboratorijski kolokvij;
(2) pismeni ispit;
(3) usmeni ispit.
Jednom položen, završni laboratorijski kolokvij priznaje se do kraja akademske godine.
Jednom položen, pismeni dio ispita priznaje se do kraja akademske godine.

Način ocjenjivanja
Završni laboratorijski kolokvij: kolokvij je obavezan
Pismeni ispit:
Na pismenom ispitu moguće je postići 20 bodova.

12, 13 dovoljan (2)
14, 15 dobar (3)
16, 17 vrlo dobar (4)
18, 19, 20 odličan (5)

Studenti, koji to žele, mogu izraditi seminarski rad  iz "Uređaja u fizioterapiji" te zaraditi do 2 dodatna boda. Također, za vrijeme trajanja kolegija će biti 2 kolokvija iz kojih se može dobiti do 2 bod. Ti bodovi se dodaju bodovima postignutim na pismenom, ali student mora prijeći prag (12 bodova).

Usmeni ispit:
5 = odličan.
4 = vrlo dobar.
3 = dobar.
2 = dovoljan.
1 = nedovoljan (neprolazna ocjena).
Detaljan opis možete na
ći ovdje.

Ispitni rokovi
  Za raspored ispitnih rokova pogledati na www.vevu.hr

Ljetni ispitni rokovi:
Jesenski ispitni rokovi:
(od 15:00 redovni od 16:00 Vanredni, praktikum isti dan u 09:00 i 10:00)
Konzultacije pola sata prije svakog od rokova, ili po dogovoru.

Preporučena literatura
1. Zvonimir Jakobović: Fizika i elektrotehnika, Zagreb, 1998.
Dodatna literatura
1. Mikuličić, Varićak, Vernić: Zbirka zadataka iz fizike, Zagreb, 1995.

 

Raspored prema skupinama:

Redvni:

Skupina R1       R2     R3     R4     R5  
                               
  1 Matija Ančić   Barbara Rupil   Dorian Pažin   Lucija Spevan   Tomislav Nikolčić
  2 Goran Babac   Gabrijel Zetović   Antonio Tkalec   Marina Stipić   Filip Popić
  3 Filip Bauk   Frane Jerčić   Tajana Zovko   Viktorija Tuksar   Ivan Romanjek
  4 Ana-Marija Boca   Sara Bajić   Ana Šarčević   Andrea Živkov   Jurica Tokić
  5 Anamarija Ćorić   Dunja Božić   Anabela Vicković   Ivana Živkov   Nevena Tokić
  6 Martina Dasović   Zrinka Bunić   Ivan Žulj   Ana Vonjak   Nives Šporčić
  7 Ana Dubočanac   Kristina Dolić   Anamarija Antolović   Iris Vranješ   Bruno Štiglić
  8 Kristina Gelo   Ivana Đurđević   Branimir Gašparić   Dominik Stuparić   Anja Šustić
  9 Borna Marinković   Karlo Grandverger   Sanda Gorup   Oreč Siniša   Dea Topić
  10 Josip Moler   Julija Hovanjec   Tomislav Gredelj   Mateja Cvetković   Dino Vincek
  11 Toni Pejaković   Ana Kordić   Matea Lovreković   Dora Herhenreder   Pranjić Nina
  12 Lara Pecotić   Angela Mujan   Kristina Mijić   Vlatka Mišković   Dvoržak Borna
  13 Lea Prskalo   Lea Pavlović   Monika Naletilić   Domagoj Nikolčić      

Izvanredni:

Skupina                      
  I1     I2     I3     I4  
                       
1 Danijela Akik   Antonia Hojski   Karla Mamić   Leonard Rebuš
2 Luka Balentović   Edina Varga   Nikolina Mamić   Tin Rukovanjski
3 Marijan Basarić   Anamarija Jozić   Josipa Matić   Ana Sabo
4 Marko Blažinčić   Kruno Nikolić   Lara Juričić   Nikola Silić
5 Tijana Borojević   Vinko Mrkonjić   Dejan Mitrović   Nina Smajić
6 Katarina Crnković   Ramona Kapraljević   Leon Hranić   Filip Šimić
7 Žan Drahotuski   Kristijan Katušić   Ivana Žalac   Magdalena Tomić
8 Barbara Perica   Stjepan Kovač   Ivan Parić   Sandra Tomić
9 Borna Dvoržak   Ivana Krešić   Barbara Perica   Dino Dudović
10 Marko Goreta   Mario Kudrić   Ivana Pinter   Mihaela Vidić
11 Filip Herceg   Sandra Lovrić   Maja Plećaš   Dino Vlašić
12 Tijana Hob   Mateo Lucić   Katarina Prpić   Ivana Zadravec
                    Daniel Pulja

 

Raspored vježbi:

14.5.2018 Ponedjeljak        
           
Uvodno predavanje, 3 sata (V1,2,3)     
Crkvena ulica, FDMZ, Predavaonica desno I kat     
Prof Dario Faj   Doc Mladen Kasabašić     Doc Hrvoje Brkić
12:00-14:30   R1,R2,R3      
14:30-17:00   R4, R5, I1      
17:00-19:30   I2,I3,I4      
           
15.5.2018 Utorak        
           
Cikličke vježbe, 4 sata (V4,5,6,7)          
Crkvena ulica, FDMZ, Laboratorij za fiziku lijevo          
Prof Dario Faj   Doc Mladen Kasabašić      
11:00-14:00   R1, R2      
14:00-17:00   R4, R5      
17:00-20:00   I2,I3      
           
Huttlerova ulica (zgrada Mefos u krugu KBCO), Praktikum za fiziku prvi kat     
Doc Hrvoje Brkić          
11:00-14:00   R3      
14:00-17:00   I1      
17:00-20:00   I4      
           
16.5.2018 Srijeda        
           
Cikličke vježbe, 4 sata (V8,9,10,11)          
Crkvena ulica, FDMZ, Laboratorij za fiziku lijevo     
Prof Dario Faj   Doc Mladen Kasabašić      
11:00-14:00   R1, R2      
14:00-17:00   R4, R5      
17:00-20:00   I2,I3      
           
Huttlerova ulica (zgrada Mefos u krugu KBCO), Praktikum za fiziku prvi kat     
Doc Hrvoje Brkić          
11:00-14:00   R3      
14:00-17:00   I1      
17:00-20:00   I4      
           
17.5.2018 Četvrtak        
           
Cikličke vježbe, 4 sata (V12,13,14,15)          
Crkvena ulica, FDMZ, Laboratorij za fiziku lijevo     
Prof Dario Faj   Doc Mladen Kasabašić      
11:00-14:00   R1, R2      
14:00-17:00   R4, R5      
17:00-20:00   I2,I3      
           
Huttlerova ulica (zgrada Mefos u krugu KBCO), Praktikum za fiziku prvi kat     
Doc Hrvoje Brkić          
11:00-14:00   R3      
14:00-17:00   I1      
17:00-20:00   I4      
           
           
18.5.2018 Petak        
           
Cikličke vježbe, ponavljanje, konzultacije i nadoknade     
Crkvena ulica, FDMZ, Laboratorij za fiziku lijevo     
Prof Dario Faj   Doc Mladen Kasabašić      
11:00-14:00   R1, R2      
14:00-17:00   R4, R5      
17:00-20:00   I2,I3      
           
Huttlerova ulica (zgrada Mefos u krugu KBCO), Praktikum za fiziku prvi kat     
Doc Hrvoje Brkić          
11:00-14:00   R3      
14:00-17:00   I1      
17:00-20:00   I4      
           
19.5.2018 Subota        
           
Cikličke vježbe, kolokvij - predrok          
Crkvena ulica, FDMZ, Laboratorij za fiziku lijevo     
Prof Dario Faj   Doc Mladen Kasabašić      
08:00-09:00   R1      
09:00-10:00   R2      
10:00-11:00   R4      
11:00-12:00   R5      
12:00-13:00   I3      
           
           
Huttlerova ulica (zgrada Mefos u krugu KBCO), Praktikum za fiziku prvi kat     
Doc Hrvoje Brkić          
08:00-09:00   R3      
09:00-10:00   I1      
10:00-11:00   I4      
11:00-12:00   I2