Katedra za biofiziku i radiologiju

Fizika, fizioterapija Vukovar, 2020./2021.

Opis kolegija

Opća fizika u kontekstu fizioterapije.
Fizika je obavezan kolegij za studente fizioterapije. Studenti pohađaju kolegij Fizika tijekom prve godine studija.
Više detalja o ulozi fizike u studiju medicine možete pronaći ovdje .

Sadržaj
Pregled kolegija. Uvod. Matematičke funkcije. Tijelo u prostoru i vremenu. Gibanje. Sile. Mirovanje tijela. Pojave u tekućinama i plinovima. Strujanje tekućina. Toplina i temperatura. Mjerenje temperature. Toplinska svojstva tvari i tijela. Klima. Elektricitet u mirovanju. Elektricitet u gibanju. Elektromagnetizam i izmjenične struje. Čovjek i elektricitet. Osnove elektronike. Uređaji za galvanizaciju. Uređaji za elektrostimulaciju. Uređaji za dijatermiju. Uređaj za ultrazvuk. Uvod u praktikum. Račun pogrešaka i crtanje grafova.

Nastavnici i suradnici
Prof. dr. sc. Dario Faj.
doc. dr. sc. Mladen Kasabašić
doc. dr. sc. Hrvoje Brkić

Mjesto izvođenja nastave
Predavanja: Vukovar - predavaonica na studiju fizioterapije
Laboratorijske vježbe: Osijek - Medicinski fakultet
1.1 (vježbaonica za fiziku),

Vrijeme izvođenja nastave

Predavanja akademske godine 2019./2020.
Za detaljni raspored predavanja pogledati www.vevu.hr

Satnica
Predavanja: 45 sati.
Vježbe: 15 sati.

Način polaganja ispita
Ispit je podijeljen na tri dijela:
(1) završni laboratorijski kolokvij;
(2) pismeni ispit;
(3) usmeni ispit.
Jednom položen, završni laboratorijski kolokvij priznaje se do kraja akademske godine.
Jednom položen, pismeni dio ispita priznaje se do kraja akademske godine.

Način ocjenjivanja
Završni laboratorijski kolokvij: kolokvij je obavezan
Pismeni ispit:
Na pismenom ispitu moguće je postići 20 bodova.

12, 13 dovoljan (2)
14, 15 dobar (3)
16, 17 vrlo dobar (4)
18, 19, 20 odličan (5)

Studenti, koji to žele, mogu izraditi seminarski rad  iz "Uređaja u fizioterapiji" te zaraditi do 2 dodatna boda. Također, za vrijeme trajanja kolegija će biti 2 kolokvija iz kojih se može dobiti do 2 bod. Ti bodovi se dodaju bodovima postignutim na pismenom, ali student mora prijeći prag (12 bodova).

Usmeni ispit:
5 = odličan.
4 = vrlo dobar.
3 = dobar.
2 = dovoljan.
1 = nedovoljan (neprolazna ocjena).
Detaljan opis možete na
ći ovdje.

Ispitni rokovi
  Za raspored ispitnih rokova pogledati na www.vevu.hr

Ljetni ispitni rokovi:
Jesenski ispitni rokovi:
(od 15:00 redovni od 16:00 Vanredni, praktikum isti dan u 09:00 i 10:00)
Konzultacije pola sata prije svakog od rokova, ili po dogovoru.

Preporučena literatura
1. Zvonimir Jakobović: Fizika i elektrotehnika, Zagreb, 1998.
Dodatna literatura
1. Mikuličić, Varićak, Vernić: Zbirka zadataka iz fizike, Zagreb, 1995.

 Biomehanika Vukovar - Literatura