Katedra za biofiziku i radiologiju

Biomehanički modeli primjenjivi u lokomotornom sustavu, Osijek, 2020./2021. .

 

  1. Katedra: KATEDRA ZA BIOFIZIKU I RADIOLOGIJU; KATEDRA ZA ANATOMIJU I NEUROZNANOSTI

  1. Predmet: BIOMEHANIČKI MODELI PRIMJENJIVI U LOKOMOTORNOM SUSTAVU

  1. Nositelj predmeta: prof. dr.sc. Dario Faj; doc. dr. sc Antonio Kokot

  1. Akademska godina: 2020./2021.

  1. Godina studija: I.

  1. Termin izvođenja nastave: 17. 05. – 30. 06. 2021.

  1. Organizacija nastave: turnusna

  1. Broj sati nastave prema vrsti nastave: Predavanja 8 sati, seminari 5 sati; vježbe 12 sati

  1. ECTS bodovi: 2

SEMINARSKE TEME

1.      Primjena biomehaničkih modela u izradi proteza
2.      Primjena biomehaničkih modela u forenzici
3.      Primjena biomehaničkih modela u sportu
4.      Giovanni Alfonso Borelli
5.      Deformacije i krvožilni sustav.

6.      Hookov zakon za različite načine deformacija
7.   Biomehanički modeli primjenjeni u analizi ljudskog kretanja

NAPOMENA: Popis seminarskih zadataka po studentu nalazi se u donjoj tablici.

Seminare je potrebno izraditi do srijede 29. 1. u 23:00 i poslati ih u elektrosnkom obliku na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Potrebno je sastaviti 2-3 stranice o zadanoj temi, a dozvoljenio je raditi u Wordu. SVI seminari će biti uspoređeni te će slaganje s već postojećim tekstom biti ocijenjeno s -3 (tri negativna) boda.

 

 Redosljed izvođenja nastave

NASTAVNA LITERATURA

Obavezna literatura:

1. A. Marušić, J. Krmpotić Nemanić: Anatomija čovjeka, Naklada Ljevak, Zagreb 2004.

2. V. Nikolić, M. Hudec: Principi i elementi biomehanike, Školska knjiga, Zagreb 1988. (odabrana poglavlja)

3. Jasminka Brnjas - Kraljevic: Autorizirana predavanja. Poglavlje: Mehanika. (Medicinski fakultet Zagreb:

skripta iz fizike).

Neobjavljene skripte i materijali koje možete pronaći na sustavu Merlin.

Dopunska literatura:

Neobjavljene skripte i materijali dostupne na sustavu Merlin.

OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA

Način polaganja ispita:

Seminari i pismeni ispit. Točnim bodovima na pismenom ispitu se pridodaju bodovi za posebno uspješno izvedene seminare i praktične vježbe.

Svaki student mora izabrati jednu seminarsku temu. Posebno uspješni seminari u kombinaciji sa praktičnom vježbom će se bodovati sa do 5 bodova na ispitu. Radovi moraju biti predani mailom tijekom četvrtog dana trajanja izbornog predmeta na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Ispit sadrži 20 pitanja (20 bodova) sa po 5 ponuđenih odgovora. Točnih odgovora može biti više od jednog. Ocjena je binarna (prolaz/pad), te je za prolaz dovoljno imati 13 bodova.

Ispitni rokovi:

1. 1. 2. 2020.