Katedra za biofiziku i radiologiju

Biomehanički modeli primjenjivi u lokomotornom sustavu, Osijek, 2016./17.

 

  1. Katedra: KATEDRA ZA BIOFIZIKU I RADIOLOGIJU; KATEDRA ZA ANATOMIJU I NEUROZNANOSTI

  1. Predmet: BIOMEHANIČKI MODELI PRIMJENJIVI U LOKOMOTORNOM SUSTAVU

  1. Nositelj predmeta: izv. prof. dr.sc. Dario Faj; prof. dr. sc Radivoje Radić

  1. Akademska godina: 2016./2017.

  1. Godina studija: I.

  1. Termin izvođenja nastave: 13. 02. – 17. 02. 2017.

  1. Organizacija nastave: turnusna

  1. Broj sati nastave prema vrsti nastave: Predavanja 8 sati, seminari 5 sati; vježbe 12 sati

A

Broj sati nastave

8

5

12

B

Broj skupina

1

1

2

C

Planirani sati nastave

8

5

24

D

Norma sati

16

7,5

24

  1. ECTS bodovi: 2

SEMINARSKE TEME

1.      Primjena biomehaničkih modela u izradi proteza
2.      Primjena biomehaničkih modela u forenzici
3.      Primjena biomehaničkih modela u sportu
4.      Giovanni Alfonso Borelli
5.      Deformacije i krvožilni sustav.

6.      Hookov zakon za različite načine deformacija
7.   Biomehanički modeli primjenjeni u analizi ljudskog kretanja

NAPOMENA: Popis seminarskih zadataka po studentu nalazi se u donjoj tablici.

Seminare je potrebno izraditi do srijede 15. 2. u 23:00 i poslati ih u elektrosnkom obliku na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Potrebno je sastaviti 2-3 stranice o zadanoj temi, a dozvoljenio je raditi u Wordu. SVI seminari će biti uspoređeni.

 

 Redosljed izvođenja nastave

Redosljed izvođenja nastave

NASTAVNA LITERATURA

Obavezna literatura:

1. A. Marušić, J. Krmpotić Nemanić: Anatomija čovjeka, Naklada Ljevak, Zagreb 2004.

2. V. Nikolić, M. Hudec: Principi i elementi biomehanike, Školska knjiga, Zagreb 1988. (odabrana poglavlja)

3. Jasminka Brnjas - Kraljevic: Autorizirana predavanja. Poglavlje: Mehanika. (Medicinski fakultet Zagreb:

skripta iz fizike).

Neobjavljene skripte i materijali koje možete pronaći ovdje.

Dopunska literatura:

Neobjavljene skripte i materijali dostupne na www.physics.mefos.hr.

OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA

Način polaganja ispita:

Seminari i pismeni ispit. Točnim bodovima na pismenom ispitu se pridodaju bodovi za posebno uspješno izvedene seminare i praktične vježbe.

Svaki student mora izabrati jednu seminarsku temu. Posebno uspješni seminari u kombinaciji sa praktičnom vježbom će se bodovati sa do 5 bodova na ispitu. Radovi moraju biti predani mailom tijekom četvrtog dana trajanja izbornog predmeta na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Seminarski radovi moraju biti napravljeni nekim ms-office kompatibilnim alatom (word, powerpoint,..).

Ispit sadrži 20 pitanja (20 bodova) sa po 5 ponuđenih odgovora. Točnih odgovora može biti više od jednog. Ocjena je binarna (prolaz/pad), te je za prolaz dovoljno imati 13 bodova.

Ispitni rokovi:

1.

 

Zimski semestar - izvanredni rok

2.

 

Zimski semestar - izvanredni rok

3.

16.02.2018.

redoviti rok

4.

 

redoviti rok

5.

 

Ljetni semestar - izvanredni rok

6.

 

Ljetni semestar - izvanredni rok

7.

13.06.2018.

redoviti rok

8.

4.07.2018.

redoviti rok

9.

05.09.2018.

redoviti rok

10.

19.09.2018.

redoviti rok

 Raspored studenata po vježbovnim skupinama:

PK1 seminar
1 8:00 Marko Barić 1
2 Karla Bijelić 2
3 Ivan Bradić 3
4 Antonia Bratić 4
5 Marko Burić 5
6 Fran Čandrlić 6
7 Dora Čeč 7
8 9:00 Tena Čorić 1
9 Ilija Ćosić 2
10 Marina Duka 3
11 Mia Edl 4
12 Josipa Getoš 5
13 Mirna Habjanović 6
14 Ivan Herega 7
15 10:00 Ivana Jeđud 1
16 Ivana Jurić 2
17 Marko Kovačević 3
18 Antonio Kovačević 4
19 Stipe Madunović 5
20 Toni Maloča 6

 

PK2 seminar
1 14:30 Iva Marijašević 1
2 Filip Marković 2
3 Mirna Matišić 3
4 Ana Mikleušević 4
5 Marta Milošević 5
6 Marina Neferanović 6
7 Mirta Pauzar 7
8 15:30 Zlata Pinotić 1
9 Nika Pušeljić 2
10 Šimun Rezo 3
11 Matko Savanović 4
12 Josip Som 5
13 Ivana Spajić 6
14 Nika Srb 7
15 16:30 Eleonora Suvaljko 1
16 Antonela Šarić 2
17 Nika Šimić 3
18 Ivan Šporčić 4
19 Anja Štefić 5
20 Franciska Tomas 6

 

Napomena: Termin označen pored studenta označava početak vježbi iz u Praktikumu za Fiziku koji će se održati u srijedu.