Katedra za biofiziku i radiologiju

Biofizika, Osijek 2017./ 18.

1. Katedra za biofiziku i radiologiju
2. Predmet:  BIOFIZIKA
3. Nositelj predmeta: Prof. dr. sc. Dario Faj
4. Akademska  godina:  2017./2018.
5. Godina studija: I
6. Termin izvođenja nastave: 26.02.2018 - 16.03.2018
7. Organizacija nastave: turnusna
8. Broj sati nastave prema vrsti nastave:Predavanja 15 sati;seminari 10 sati;vježbe 25  sati

NASTAVNA LITERATURA

Obavezna literatura:

1. Jasminka Brnjas-KraljevićDubravka KrilovFIZIKA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE, Medicinska naklada, Zagreb, 2007 (dostupna u knjižnici mefosa)
2. Jasminka Brnjas-Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2011 (dostupna u knjižnici mefosa)
3. Hilyard, N.C.; Biggin, H.C.: Fizika za biologe, Školska knjiga, Zagreb 1989
4. Nastavni materijali dani na stranicama Katedre: www.physics.mefos.hr
Dopunska literatura:
1. D. C. Giancoli: Physics: Principles with Applications,  Sixth Edition, Prentice Hall, Inc., 2004.
2. Haliday, D.; Resnick, R.; Walker, J.: Fundamentals of Physics, J. Wiley & Sons, New York, 2001.
3. Hademenos, G. J. : Physics for Pre-med, Biology and Allied Health Students, McGraw Hill, New York, 1997.

OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA
Način polaganja ispita:
Ispit je podijeljen na četiri dijela:
(1) praktični ispit – donosi do 4 boda, za prolaz je potrebno 2 boda. Jednom položen, završni praktični ispit priznaje se do kraja akademske godine. Prije i tijekom izvođenja pojedine vježbe studenti mogu dobiti 1 ocjenski bod za svaku vježbu (ukupno 6), ili udaljeni s izvođenja vježbe zbog nepripremljenosti.
(2) pismeni ispit – 40 pitanja sa višestrukim odgovorima  
(3) seminari
a)    Problemski – izrada seminara na zadan zadatak i prezentacija ostalim studentima – najviše 3 boda (način ocjenjivanja)
b)    Sudjelovanje u rješavanju numeričkih zadataka – najviše 1 bod
c)    Pismene i usmene provjere znanja tijekom nastave – najviše 6 bodova
Kriterij:
33-35 dovoljan (2)
36-41 dobar (3)
42-50 vrlo dobar (4)
51-60 izvrstan (5)

(4) usmeni ispit (ukoliko student želi može umjesto pismenog ispita prijaviti usmeni ispit).

 ISPITNI ROKOVI

 

KONZULTACIJE :

Za vrijeme održavanja nastave sat vremena prije i nakon predavanja, ostatak godine ponedjeljak od 08:00 do 10:00.

Redosljed izvođenja nastave

Redosljed izvođenja nastave