Katedra za biofiziku i radiologiju

Biofizika, Osijek 2016./ 17.

1. Katedra za biofiziku i radiologiju
2. Predmet:  FIZIKA
3. Nositelj predmeta: Izv. Prof. dr. sc. Dario Faj
4. Akademska  godina:  2016./2017.
5. Godina studija: I
6. Termin izvođenja nastave: 13. veljače 2017. do 28. veljače2017.
7. Organizacija nastave: turnusna
8. Broj sati nastave prema vrsti nastave:Predavanja 15 sati;seminari 10 sati;vježbe 25  sati

NASTAVNA LITERATURA

Obavezna literatura:

1. Jasminka Brnjas-KraljevićDubravka KrilovFIZIKA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE, Medicinska naklada, Zagreb, 2007 (dostupna u knjižnici mefosa)
2. Jasminka Brnjas-Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2011 (dostupna u knjižnici mefosa)
3. Hilyard, N.C.; Biggin, H.C.: Fizika za biologe, Školska knjiga, Zagreb 1989
4. Nastavni materijali dani na stranicama Katedre: www.physics.mefos.hr
Dopunska literatura:
1. D. C. Giancoli: Physics: Principles with Applications,  Sixth Edition, Prentice Hall, Inc., 2004.
2. Haliday, D.; Resnick, R.; Walker, J.: Fundamentals of Physics, J. Wiley & Sons, New York, 2001.
3. Hademenos, G. J. : Physics for Pre-med, Biology and Allied Health Students, McGraw Hill, New York, 1997.
OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA
Način polaganja ispita6:
Ispit je podijeljen na četiri dijela:
(1) praktični ispit – donosi do 2 boda, za prolaz je potrebnan 1 bod. Jednom položen, završni praktični ispit priznaje se do kraja akademske godine.
(2) pismeni ispit – 40 pitanja sa višestrukim odgovorima  
(3) seminari
a) Problemski – izrada seminara na zadan zadatak i prezentacija ostalim studentima – najviše 3 boda
b) Sudjelovanje u rješavanju numeričkih zadataka – najviše 1 bod
c) Pismene i usmene provjere znanja tijekom nastave – najviše 4 boda

Kriterij:
27-31 dovoljan (2)
32-35 dobar (3)
36-41 vrlo dobar (4)
42-50 izvrstan (5)

(4) usmeni ispit (ukoliko student želi može umjesto pismenog ispita prijaviti usmeni ispit).

Ukupni broj bodova

 ISPITNI ROKOVI

1. 6. 9. 2017.
2. 20. 9. 2017.

KONZULTACIJE :

Za vrijeme održavanja nastave sat vremena prije i nakon predavanja, ostatak godine ponedjeljak od 08:00 do 10:00.

Redosljed izvođenja nastave

Redosljed izvođenja nastave

Popis studenata:

1 Ivan Bilandžija
2 Nikolina Borovičkić
3 Leonard Bukovec
4 Vedran Copić
5 Danica Cvjetković
6 Nikolina Ćavar
7 Ena Jerković
8 Toni Klepo
9 Ivan Ljubičić
10 Vice Pantalon
11 Petra Pantalon
12 Paula Percač
13 Kristian Sabolović
14 Marija Samardžić
15 Stanko Stipetić