Katedra za biofiziku i radiologiju

Biofizika, Osijek 2017./ 18.

1. Katedra za biofiziku i radiologiju
2. Predmet:  BIOFIZIKA
3. Nositelj predmeta: Prof. dr. sc. Dario Faj
4. Akademska  godina:  2017./2018.
5. Godina studija: I
6. Termin izvođenja nastave: 26.02.2018 - 16.03.2018
7. Organizacija nastave: turnusna
8. Broj sati nastave prema vrsti nastave:Predavanja 15 sati;seminari 10 sati;vježbe 25  sati

NASTAVNA LITERATURA

Obavezna literatura:

1. Jasminka Brnjas-KraljevićDubravka KrilovFIZIKA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE, Medicinska naklada, Zagreb, 2007 (dostupna u knjižnici mefosa)
2. Jasminka Brnjas-Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2011 (dostupna u knjižnici mefosa)
3. Hilyard, N.C.; Biggin, H.C.: Fizika za biologe, Školska knjiga, Zagreb 1989
4. Nastavni materijali dani na stranicama Katedre: www.physics.mefos.hr
Dopunska literatura:
1. D. C. Giancoli: Physics: Principles with Applications,  Sixth Edition, Prentice Hall, Inc., 2004.
2. Haliday, D.; Resnick, R.; Walker, J.: Fundamentals of Physics, J. Wiley & Sons, New York, 2001.
3. Hademenos, G. J. : Physics for Pre-med, Biology and Allied Health Students, McGraw Hill, New York, 1997.

OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA
Način polaganja ispita:
Ispit je podijeljen na četiri dijela:
(1) praktični ispit – donosi do 4 boda, za prolaz je potrebno 2 boda. Jednom položen, završni praktični ispit priznaje se do kraja akademske godine. Prije i tijekom izvođenja pojedine vježbe studenti mogu dobiti 1 ocjenski bod za svaku vježbu (ukupno 6), ili udaljeni s izvođenja vježbe zbog nepripremljenosti.
(2) pismeni ispit – 40 pitanja sa višestrukim odgovorima  
(3) seminari
a)    Problemski – izrada seminara na zadan zadatak i prezentacija ostalim studentima – najviše 3 boda (način ocjenjivanja)
b)    Sudjelovanje u rješavanju numeričkih zadataka – najviše 1 bod
c)    Pismene i usmene provjere znanja tijekom nastave – najviše 6 bodova
Kriterij:
33-35 dovoljan (2)
36-41 dobar (3)
42-50 vrlo dobar (4)
51-60 izvrstan (5)

(4) usmeni ispit (ukoliko student želi može umjesto pismenog ispita prijaviti usmeni ispit).

Broj ocjenskih bodova

 

 ISPITNI ROKOVI

 

KONZULTACIJE :

Za vrijeme održavanja nastave sat vremena prije i nakon predavanja, ostatak godine ponedjeljak od 08:00 do 10:00.

Redosljed izvođenja nastave

Redosljed izvođenja nastave

 Raspored studenata po skupinama:

Redni broj Ime Prezime    
1 Marko Aleksijević 1 Struktura
2 Marko Babić 2 Struktura
3 Alessia Cerin 3 Struktura
4 Karlo Džepina 4 Struktura
5 Luka Focht 5 Struktura
6 Matea Grubišić-Čabo 22 Struktura
7 Josip Jelčić 9,12 Mehanika hidromehanika
8 Ante Jurišić 10 Mehanika hidromehanika
9 Iva Mikulec 11 Mehanika hidromehanika
10 Luka Ostojić 13 Mehanika hidromehanika
11 Krešimir Petak 14 Mehanika hidromehanika
12 Josipa Pohižek 15 Mehanika hidromehanika
13 Lovre Radica 16 Optika
14 Iva Raguž 17 Optika
15 Domagoj Karlo Rajković 18 Optika
16 Dorian Razmilić 19 Optika
17 Marko Richter 20 Optika
18 Stanko Stipetić 21 Optika
19 Josipa Šuškov 23,0 Termodinamika, akustika
20 Tena Tomić 25,1 Termodinamika, akustika
21 Marin Troskot 25,2 Termodinamika, akustika
22 Jan Vočanec 25,2 Termodinamika, akustika
23 Mia Vujević 27,0 Termodinamika, akustika
24 Matea Zec-Peškirić 28,0 Termodinamika, akustika