Katedra za biofiziku i radiologiju

Biofizika,stomatologija Osijek 2018./ 19.

1. Katedra za biofiziku i radiologiju
2. Predmet:  BIOFIZIKA
3. Nositelj predmeta: Prof. dr. sc. Dario Faj
4. Akademska  godina:  2018./2019.
5. Godina studija: I
6. Termin izvođenja nastave: 18.02.2019 - 15.03.2019
7. Organizacija nastave: turnusna
8. Broj sati nastave prema vrsti nastave:Predavanja 15 sati;seminari 10 sati;vježbe 25  sati

 

NASTAVNA LITERATURA:

1. Jasminka Brnjas-KraljevićDubravka KrilovFIZIKA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE, Medicinska naklada, Zagreb, 2007 (dostupna u knjižnici mefosa)
2. Jasminka Brnjas-Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2011 (dostupna u knjižnici mefosa)
3. Hilyard, N.C.; Biggin, H.C.: Fizika za biologe, Školska knjiga, Zagreb 1989
4. Nastavni materijali dani na stranicama Katedre: www.physics.mefos.hr
Dopunska literatura:
1. D. C. Giancoli: Physics: Principles with Applications,  Sixth Edition, Prentice Hall, Inc., 2004.
2. Haliday, D.; Resnick, R.; Walker, J.: Fundamentals of Physics, J. Wiley & Sons, New York, 2001.
3. Hademenos, G. J. : Physics for Pre-med, Biology and Allied Health Students, McGraw Hill, New York, 1997.

OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA
Način polaganja ispita:
Ispit je podijeljen na četiri dijela:
(1) praktični ispit – donosi do 4 boda, za prolaz je potrebno 2 boda. Jednom položen, završni praktični ispit priznaje se do kraja akademske godine. Prije i tijekom izvođenja pojedine vježbe studenti mogu dobiti 1 ocjenski bod za svaku vježbu (ukupno 6), ili udaljeni s izvođenja vježbe zbog nepripremljenosti.
(2) pismeni ispit – 40 pitanja sa višestrukim odgovorima  
(3) seminari
a)    Problemski – izrada seminara na zadan zadatak i prezentacija ostalim studentima – najviše 3 boda (način ocjenjivanja). SVI seminari će biti uspoređeni te će slaganje s već postojećim tekstom biti ocijenjeno s -3 (tri negativna) boda.
b)    Sudjelovanje u rješavanju numeričkih zadataka – najviše 1 bod
c)    Pismene i usmene provjere znanja tijekom nastave – najviše 6 bodova
Kriterij:
33-35 dovoljan (2)
36-41 dobar (3)
42-50 vrlo dobar (4)
51-60 izvrstan (5)

(4) usmeni ispit (ukoliko student želi može umjesto pismenog ispita prijaviti usmeni ispit).

 

 BROJ OCJENSKIH BODOVA

 ISPITNI ROKOVI

1.    15.03.2019     
2.    19.06.2019     
3.    10.07.2019     
4.    04.09.2019     
5.    18.09.2019     

KONZULTACIJE :

Za vrijeme održavanja nastave sat vremena prije i nakon predavanja, ostatak godine ponedjeljak od 08:00 do 10:00.

Redosljed izvođenja nastave

Redosljed izvođenja nastave

 Popis studenata s rasporedom po skupinama i poppis seminarskih zadataka:

  Prezime studenta Ime studenta Vježba Seminar
1 Bajramagić Karlo I 1
2 Bendeković Domagoj I 2
3 Bešlić Marina II 3
4 Čehić Jakob II 4
5 Ćoza Lara III 5
6 Furdi Marta III 6
7 Glanz Fran IV 7
8 Hero Lucija IV 8
9 Judnić Katarina V 9
10 Keser Ena V 10
11 Kučinić Karlo VI 11
12 Kustić Antonia VI 13
13 Lilić-Pekas Anđela VI 14
         
14 Mihaljević Filip I 15
15 Mergl Rebeka I 16
16 Percač Jeronim II 17
17 Perković Vlatko II 18
18 Pranjić Martina III 19
19 Putar Lovro III 21
20 Radić Magdalena IV 22
21 Radovanović Nikola IV 23
22 Samardžić Nika V 24
23 Šutalo Mateo V 25
24 Ukalović Emanuel VI 25
25 Uljanić Mauro VI 26
26 Vučković Borna VII 28
27 Žulj Nina VII 29