Katedra za biofiziku i radiologiju

Biofizika i osnove radiologije sa zaštitom od zračenja, Pregrada, 16./17.

 1.      Katedra: Biofiziku i radiologiju

 2.      Predmet: Biofizika Osnove biofizike, radiologije i zaštite od zračenja

 3.      Nositelj predmeta: prof. dr. sc. Dario Faj

 4.      Akademska godina: 2016./2016.

 5.      Godina studija: I.

 6.      Termin izvođenja nastave: 19. 10. – 28. 10. 2016.

 7.      Organizacija nastave: turnusna

 8.      Broj sati nastave prema vrsti nastave: Predavanja 20 sati, seminari 0 sati; vježbe 10 sati

 

A

Broj sati nastave

20

0

 10

B

Broj skupina

1

0

4

C

Planirani sati nastave

 20

0

40

D

Norma sati

 40

0

 40

 9.      ECTS bodovi: 2

REDOSLJED IZVOĐENJA NASTAVE

 

NASTAVNA LITERATURA

 Obavezna literatura:

1. Nastavni tekstovi na stranici Katedre za Biofiziku: www.physics.mefos.hr

 2. Jasminka Brnjas - Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2001. ISBN: 9531761566.

Jasminka Brnjas-Kraljevic, Dubravka Krilov FIZIKA ZA STUDENTE MEDICINE; Godina izdanja: 2012.ISBN: 978-953-176-580-0

 

Dopunska literatura:

1. G.M. Cooper & R.E. Hausman: Stanica: molekularni pristup, Medicinska Naklada, Zagreb, 2004. str. 42 – 100

2. Eterović D: Fizikalne osnove slikovne dijagnostike, u: S. Janković i D. Eterović: Fizikalne osnove i klinički aspekti slikovne dijagnostike, Medicinska naklada, Zagreb, 2000.

3. www.iaea.org

 

ZADACI ZA VJEŽBU

 

OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA

 

Način polaganja ispita:

 

(1)     pismeni ispit – 40 pitanja sa višestrukim odgovorima 

 

24, 25, 26  dovoljan (2)

27, 28, 29, 30, dobar (3)

31, 32, 33, 34 vrlo dobar (4)

35, 36, 37, 38, 39, 40 izvrstan (5);

 

(2) usmeni ispit (ukoliko student želi može umjesto pismenog ispita prijaviti usmeni ispit).

 

 Ispitni rokovi:

 

1.

 

Zimski semestar - izvanredni rok

2.

28.10. 2016. 15:00

Zimski semestar - izvanredni rok

3.

05. 02. 2017.

redoviti rok

4.

19. 02.1017.

redoviti rok

5.

 

Ljetni semestar - izvanredni rok

6.

 

Ljetni semestar - izvanredni rok

7.

21. 06. 2017.

redoviti rok

8.

8. 07.2017.

redoviti rok

9.

08. 09. 2017.

redoviti rok

10.

22. 09. 2017.

redoviti rok


Popis studenata s raspredom po grupama(Studenti koji zbog radnih obaveza nisu u mogucnosti doci u svoju grupu, mogu se zamijeniti):
 
  Grupa 1  
1 Ivona Andrić
2 Marijana Andrić
3 Matija Babić
4 Petra Bajto
5 Lucija Belošević
6 Matea Blažević
7 Nikolina Boroša
8 Kristina Boršić
9 Petra Burek
10 Emilija Cerovečki
11 Iva Cerovečki
12 Marija Čmarec
13 Dora Dragaš
14 Sara Dragaš
     
  Grupa 2  
1 Ana Farčić
2 Željka Fureš
3 Marija Galunić
4 Dijana Golubić
5 Matija Grah
6 Tamara Grahovar
7 Petra Grcić
8 Marko Horvatović
9 Antonija Husnik
10 Lucija Jugec
11 Ana Kipa
12 Neven Klenovšak
13 Maja Kljajić
14 Tea Kosalec
     
     
     
  Grupa 3  
1 Daniel Kostrić
2 Rea Kovač
3 Paula Lustig
4 Tea Maček
5 Valentina Malarić
6 Irena Malogorski
7 Ivančica Martinić
8 Karlo Mirt
9 Mateja Mišak
10 Kristina Mrzljak
11 Iva Očko
12 Marijana Odobašić
13 Adnan Pašić
14 Anamarija Pavlin
     
  Grupa 4  
1 Doris Pavlović
2 Marijana Peček
3 Anja Pečnik
4 Vedran Petranović
5 Mia Petrlić
6 Suzana Poslon
7 Eva Postružin
8 Antonela Rešetar
9 Darija Šantek
10 Laura Šoban
11 Filip Števinović
12 Elena Štrok
13 Ella Tomić
14 Marija Turčić
15 Romica Tušek
16 Tihomir Varjačić