Katedra za biofiziku i radiologiju

Biofizika i osnove radiologije sa zaštitom od zračenja, Osijek, 2018./19.

1

1.      Katedra: Katedra za biofiziku i radiologiju

2.      Predmet: Osnove biofizike, radiologije i zaštite od zračenja

3.      Akademska  godina:  2017./2018.

4.      Godina studija: 1.

5.      Termin izvođenja nastave:

6.      Organizacija nastave: kontinuirana nastava

7.      Broj sati nastave prema vrsti nastave: Predavanja 20 sati, seminari 0 sati; vježbe 10 sati

8.      ECTS bodovi: 2

Redosljed izvođenja nastave

Redosljed izvođenja nastave

KONZULTACIJE:   Tijekom nastave sat vremena prije i poslije održavanja nastave u sobi nastavnika koji ima nastavu

 

 Obavezna literatura:

1. Nastavni tekstovi na stranici Katedre za Biofiziku: www.physics.mefos.hr

2. Jasminka Brnjas - Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2001. ISBN: 9531761566.
3. Jasminka Brnjas - Kraljević: Autorizirana predavanja (skripta).

 

Dopunska literatura:

1. G.M. Cooper & R.E. Hausman: Stanica: molekularni pristup, Medicinska Naklada, Zagreb, 2004.str. 42 – 100

2. Eterović D: Fizikalne osnove slikovne dijagnostike, u: S. Janković i D. Eterović: Fizikalne osnove i klinički aspekti slikovne dijagnostike, Medicinska naklada, Zagreb, 2000.

3. www.iaea.org

 

OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA

Način polaganja ispita:

Način provjere znanja: (pismeni, usmeni, kolokvij, praktični dio  ispita)

(1)     pismeni ispit – 40 pitanja sa višestrukim odgovorima  

 

24, 25, 26  dovoljan (2)
27, 28, 29, 30, dobar (3)
31, 32, 33, 34 vrlo dobar (4)
35, 36, 37, 38, 39, 40 izvrstan (5);

(2) usmeni ispit (ukoliko student želi može umjesto pismenog ispita prijaviti usmeni ispit).

 

Termini provjer znanja:

1. 19. 12. 2018. 09:00
2. 14.   2. 2019. 10:00
3. 19.   6. 2019.
4. 10.   7. 2019.
5.   4.   9. 2019. 
6.  18.  9. 2019. 

 

Popis studenata s rasporedom po skupinama:

  Ime Prezime  
1 Vlatka Andabak PK1
2 Lucija Andračić
3 Ariana Begov
4 Lucija Bezuk
5 Bruno Bolvanac
6 Martina Breščaković
7 Jelena Daskalova
8 Laura Filipović
9 Magdalena Gavran
10 Monika Idžanović
11 Veronika Ivandić
28 Valentina Naumovski
       
12 Maja Jurić PK2
13 Elena Jurišić
14 Matej Jurković
15 Ana Kovač
16 Karmen Kovač
17 Dora Kovačević
18 Mauricio Lazarić
19 Tomislav Lukić
20 Jelena Markanović
21 Gabrijela Markota
22 Matea Matanović
23 Natalija Matić
24 Tamara Matijević
       
25 Ivana Mendeš PK3
26 Matea Mihalfy
27 Ivana Namačinski
29 Ana Nemet
30 Matea Paradžik
31 Nikolina Pavlović
32 Martina Šarić
33 Antonela Špionjak
34 Nikolina Pavlović
35 Martina Šarić
36 Antonela Špionjak
37   Rešetar Jurčić
38