Katedra za biofiziku i radiologiju

Biofizika, radiologija i zaštita od zračenja, NG 2020./21.

1.      Katedra: Katedra za biofiziku, biologiju i kemiju

2.      Predmet: Osnove biofizike, radiologije i zaštite od zračenja

3.      Akademska  godina:  2020./2021.

4.      Godina studija: 1.

5.      Termin izvođenja nastave:

6.      Organizacija nastave: kontinuirana nastava

7.      Broj sati nastave prema vrsti nastave: Predavanja 20 sati, seminari 0 sati; vježbe 10 sati

8.      ECTS bodovi: 2

KONZULTACIJE:   Tijekom nastave sat vremena prije i poslije održavanja nastave u sobi nastavnika koji ima nastavu

 Obavezna literatura:

1. Nastavni tekstovi na stranici Katedre za Biofiziku: www.physics.mefos.hr, i u sustavu Merlin

2. JasminkaBrnjas - Kraljević: Fizikazastudentemedicine, Medicinskanaklada, Zagreb, 2001. ISBN: 9531761566.

3. JasminkaBrnjas - Kraljević: Autoriziranapredavanja (skripta).

4. radiologija

Dopunska literatura:

1. G.M. Cooper & R.E. Hausman: Stanica: molekularni pristup, Medicinska Naklada, Zagreb, 2004.str. 42 – 100

2. Eterović D: Fizikalne osnove slikovne dijagnostike, u: S. Janković i D. Eterović: Fizikalne osnove i klinički aspekti slikovne dijagnostike, Medicinska naklada, Zagreb, 2000.

3. www.iaea.org

 

OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA

Način polaganja ispita:

Način provjere znanja: (pismeni, usmeni, kolokvij, praktični dio  ispita)

(1)     pismeni ispit – 40 pitanja sa višestrukim odgovorima 

 

24, 25, 26  dovoljan (2)
27, 28, 29, 30, dobar (3)
31, 32, 33, 34 vrlo dobar (4)
35, 36, 37, 38, 39, 40 izvrstan (5);

(2)    seminarski zadatak - studenti će tijekom kolegija dobiti dva seminarska zadatka za izradu. Za svaki od točno izrađenih zadataka mogu dobiti jedan dodatni bod na ispitu. Zadatci se nalaze u sustavu merlin, a rješenja je potrebno poslati najkasnije do srijede 9. 12. 2020. u 20:00 na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Zadatak poslati koristeći @fdmz.hr adresu, s predmetom poruke:

[SEMINAR] - Sestrinstvo NG - Ime i Prezime studenta

(2) usmeniispit (ukoliko student želi može umjesto pismenog ispita prijaviti usmeni ispit).

Ogledna pitanja iz ispita:

1. Zašto konj može povući kola (ako i kola vuku njega po 3. Newtonovom zakonu)?
     A.            zbog sile trenja između konja i podloge
     B.            zato sto konj vuče jače od kola
     C.            zato što je faktor elastičnosti užeta velik
     D.            zato što Newtonovi zakoni vrijede samo za vakuum
     E.            zbog težine potkova

2. Težina tijela:
     A.            je isto što i masa tijela
     B.            se mjeri vagom i ima jedinicu kg (kilogram)
     C.            se povećava s povećanjem volumena tijela
     D.            je sila kojom tijelo u gravitacijskom polju djeluje na podlogu
     E.            u vakumu je 0

3. Ukoliko se krvna žila suzi tri puta protok će:
     A.            se smanjiti 2 puta
     B.            se povećati 27 puta
     C.            se povećati 3 puta
     D.            se smanjiti 81 puta
     E.            se smanjiti 9 puta

 4. Ultrazvučni valovi ne prolaze kroz:
     A.            plin (zrak)
     B.            kost
     C.            a+b
     D.            parenhim bubrega
     E.            tekućinu

 5. Kao osnovni element kontrastnih sredstava za intravensku primjenu je
     A.            fluor
     B.            krom
     C.            brom
     D.            jod
     E.            kalij
 
 Redosljed izvođenja nastave (predavanja se odrzavaju preko sustava Microsoft Teams):
 

Vrijeme

Tema

Nastavnik

1. Dan – ponedjeljak

P1

16:00-19:00

Uvod u izvođenje kolegija, Način izvođenja kolegija, uvod u izvođenje vježbi. Poveznica na predavanje

[DF]

2. Dan – utorak

P2

16:00-19:00

Pojam sile i energije. Mehanika. Poveznica na predavanje

[DF]

3. Dan – srijeda

P3

16:00-19:00

Hidrostatika i hidrodinamika, upotreba u medicini. Tlak, protok, hemodinamika. Poveznica na predavanje

[HB]

4. Dan – četvrtak

P4

16:00-19:00

Ionizirajuće zračenje: Uporaba u medicini. Načela zaštite od zračenja. Dozimetrija i praktični primjeri. Medicinsko ozračenje. Zaštita od zračenja. Poveznica na predavanje

[DF]

5. Dan – petak

P5

13:00-19:00

Radiologija. Vrste radioloških pregleda. Uređaji u radiologiji, Poveznica na predavanje

[NG]