Katedra za biofiziku i radiologiju

Biofizika i osnove radiologije sa zaštitom od zračenja, Nova Gradiška, 2016./17.

 1. 1.Katedra: Biofiziku i radiologiju
 1. 2.Predmet: Osnove biofizike, radiologije i zaštite od zračenja
 1. 3.Nositelj predmeta: izv. prof. dr. sc. Dario Faj, doc. dr. sc. Mladen Kasabašić
 1. 4.Akademska godina:
 1. 5.Godina studija: I
 1. 6.Termin izvođenja nastave: 10. - 14. Travanj 2017.
 1. 7.Organizacija nastave: turnusna
 1. 9.ECTS bodovi: 2

NASTAVNA LITERATURA

Obavezna literatura:

 1. Nastavni tekstovi na stranici Katedre za Biofiziku: www.physics.mefos.hr
 2. JasminkaBrnjas - Kraljević: Fizikazastudentemedicine, Medicinskanaklada, Zagreb, 2001. ISBN: 9531761566.
  3. JasminkaBrnjas - Kraljević: Autoriziranapredavanja (skripta).

Dopunska literatura:

 1. G.M. Cooper & R.E. Hausman: Stanica: molekularni pristup, Medicinska Naklada, Zagreb, 2004.str. 42 – 100
 2. Eterović D: Fizikalne osnove slikovne dijagnostike, u: S. Janković i D. Eterović: Fizikalne osnove i klinički aspekti slikovne dijagnostike, Medicinska naklada, Zagreb, 2000.
 3. www.iaea.org

 

OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA

Način polaganja ispita:

Način provjere znanja: (pismeni, usmeni, kolokvij, praktični dio  ispita)

 1. pismeni ispit – 40 pitanja sa višestrukim odgovorima

24, 25, 26  dovoljan (2)
27, 28, 29, 30, dobar (3)
31, 32, 33, 34 vrlo dobar (4)
35, 36, 37, 38, 39, 40 izvrstan (5);

 1. usmeniispit (ukoliko student želi može umjesto pismenog ispita prijaviti usmeni ispit).

Redosljed izvođenja nastave

Redosljed izvođenja nastave

Ispitni rokovi:

 

Datum

Tip roka

   22.04.2017. 10:00

redoviti rok

   

redoviti rok

   

redoviti rok

   8. 9. 2017.

redoviti rok

   22. 9. 2017.

redoviti rok

   

redoviti rok

 

 Popis studenata s rasporedom po skupinama:

1
1 Matej Adžić
2 Nikola Bajan
3 Filip Beketić
4 Milko Blašković
5 Mateja Borevković
6 Ana Bošnjaković
7 Sandra Brnadić Pejić
8 Martina Čačić
9 Snježana Čorak
10 Marija Čurić
11 Darka De Bona

 

2
1 Barbara Devčić
2 Mirna Dobročinac
3 Ivona Dolušić
4 Maja Donković
5 Anamarija Dragić
6 Josipa Dukmenić
7 Ivan Filipin
8 Mario Filipović
9 Martina Garić
10 Ivana Grbeš
11 Josipa Grbeš

 

3
1 Petra Grcić
2 Doris Grgur
3 Tena Horvat
4 Romana Ivelić
5 Goran Jezeran
6 Matea Jurić
7 Sandra Kalić
8 Marija Karlić
9 Helena Kovačević
10 Irena Kukić Vukoja
11 Lara Luksetić

 

4
1 Kristina Ljubičić
2 Ena Macanga
3 Valentina Majstorović
4 Mateja Martinović
5 Petra Martinović
6 Nikola-Zvonimir Martinović
7 Sanja Matijević
8 Igor Mihić
9 Paula Novokmet
10 Ivana Obst
11 Elizabet Orešković

 

5
1 Lorena Ostroški
2 Ivana Pačarić
3 Romana Panežić
4 Maria Partić
5 Katarina Pavličić
6 Karlo Petošić
7 Katarina Ružičić
8 Manuela Savić
9 Ivana Soldo
10 Ivica Strmotić

 

6
1 Elizabeta Suchy
2 Kristina Sulema
3 Valentin Šarčević
4 Vlatka Šmidt
5 Sanja Tomić
6 Marija Topić
7 Blanka Uher
8 Ena Vidović
9 Martina Vondraček
10 Sandra Žižić