Katedra za biofiziku i radiologiju

Biofizika i osnove radiologije sa zaštitom od zračenja, Nova Gradiška, 2017./18.

 1. 1.Katedra: Biofiziku i radiologiju
 1. 2.Predmet: Osnove biofizike, radiologije i zaštite od zračenja
 1. 3.Nositelj predmeta: izv. prof. dr. sc. Dario Faj, doc. dr. sc. Mladen Kasabašić
 1. 4.Akademska godina:
 1. 5.Godina studija: I
 1. 6.Termin izvođenja nastave: 09.04.2018 - 13.04.2018
 1. 7.Organizacija nastave: turnusna
 1. 9.ECTS bodovi: 2

NASTAVNA LITERATURA

Obavezna literatura:

 1. Nastavni tekstovi na stranici Katedre za Biofiziku: www.physics.mefos.hr
 2. JasminkaBrnjas - Kraljević: Fizikazastudentemedicine, Medicinskanaklada, Zagreb, 2001. ISBN: 9531761566.
  3. JasminkaBrnjas - Kraljević: Autoriziranapredavanja (skripta).

Dopunska literatura:

 1. G.M. Cooper & R.E. Hausman: Stanica: molekularni pristup, Medicinska Naklada, Zagreb, 2004.str. 42 – 100
 2. Eterović D: Fizikalne osnove slikovne dijagnostike, u: S. Janković i D. Eterović: Fizikalne osnove i klinički aspekti slikovne dijagnostike, Medicinska naklada, Zagreb, 2000.
 3. www.iaea.org

 

OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA

Način polaganja ispita:

Način provjere znanja: (pismeni, usmeni, kolokvij, praktični dio  ispita)

 1. pismeni ispit – 40 pitanja sa višestrukim odgovorima

24, 25, 26  dovoljan (2)
27, 28, 29, 30, dobar (3)
31, 32, 33, 34 vrlo dobar (4)
35, 36, 37, 38, 39, 40 izvrstan (5);

 1. usmeniispit (ukoliko student želi može umjesto pismenog ispita prijaviti usmeni ispit).

Redosljed izvođenja nastave

Redosljed izvođenja nastave

  PK1  
1 Melinda Andrić
2 Lucija Antolović
3 Tomislava Benić
4 Martina Boršćak
5 Klaudija Brajković
6 Kristina Budim
7 Adrijana Cvitković
8 Stela Čular
9 Karlo Čuljak
     
  PK2  
10 Dario Deanović
11 Josipa Dokuzović
12 Mirela Drahotusky
13 Ines Drlje
14 Margareta Đaković
15 Senka Erić Gaberšek
16 Stela Funarić
17 Jelena Filipović Suričević
18 Zrinka Galović
19 Kristina Garić Opačak
20 Tomislav Grgić
21 Mia Jelić
     
  PK3  
1 Tihana Jurakić
2 Marijana Kajtar
3 Mato Knežević
4 Iva Kodžoman
5 Elizabeta Kolesarić
6 Dorina Kovač
7 Martina Kovač
8 Ivona Kupfer
9 Melani Lakušić
10 Blanka Lipovac
     
  PK4  
11 Nives Lipovac
12 Žaklina Lukač
13 Jurica Ljevaković
14 Marina Maglov
15 Luka Malčić
16 Dora Malnar
17 Helena Matošević
18 Dora Milinović
19 Elena Mirosavljević
20 Ana Mutapčić
21 Ivana Ordanić
     
  PK5  
1 Ana Ramač
2 Ivan Romić Jorgić
3 Mihaela Rosandić
4 Dolores Sliško
5 Ante Soldo
6 Anamarija Stepić
7 Irena Stojadinović
8 Martina Suhanj Gazilj
9 Dorotea Svoboda
10 Martina Špehar
     
  PK6  
11 Dunja Tomić
12 Valentina Troha
13 Smilja Vasiljević
14 Ana-Marija Vidaković
15 Mihaela Vidaković
16 Karolina Vidović
17 Ena Vinjarski
18 Mateja Vrselja
19 Tajana Žižak
20 Ivanka Flegarić