Katedra za biofiziku i radiologiju

Bioenergetika pokreta i utjecaji okoliša

Studijski program: Diplomski studij fizioterapije Orahovica
Predmet: Bioenergetika pokreta i utjecaji okoliša
Akademska godina: 2017/18
Godina studija: 1
Termin izvođenja nastave: 30.04.2018 - 11.05.2018
Broj studenata 30
ECTS bodovi 5

Predavanja