Katedra za biofiziku i radiologiju

Mjesto održavanja

Poštovani sudionici,

Organizacijski odbor je odlučio da će se službeno otvaranje radionice te jutarnja sekcija u ponedjeljak 11.travnja 2016.\A0 održati u vijećnici na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u 9h. Fakultet se nalazi nedaleko od bolnice i ima svoj (brojčano skromni) besplatni parking. Također, možete parkirati na parkiralištu Podpinjol (http://katedre.mefos.hr/bmsmi/index.php/iaea-cro-6015/istrazivacki-tim/parking) pa prošetati do fakulteta 5min.

Dear lecturers,

The organization comittee has decided that the formal opening and the morning section of the workshop on Monday April 11th 2016. will be held at Medical Faculty, University of Rijeka at 9AM. Faculty is located very near the hospital and has its own (small) free parking place. You can also park at Podpinjol (http://katedre.mefos.hr/bmsmi/index.php/iaea-cro-6015/istrazivacki-tim/parking) and walk to the faculty for 5min.

 ri 1

Važna napomena!!

  • U Rijeci se Klinički bolnički centar nalazi na tri lokaliteta; Rijeka, Sušak i Kantrida. Radionica se održava na lokalitetu Rijeka, Krešimirova 42. (vidi kartu).
  • Lokalitet Rijeka sastoji se od mnoštva zgrada. Registracija i početak radionice biti će u zgradi Uprave (na tlocrtu lokaliteta označeno crvenom bojom).

 

sl7

 

sl8